Климатици

Съвети за правилна експлоатация на климатика

Съвети за правилна експлоатация на климатика

Като един от предпочитаните и все по-масово използвани както в бита, така и в индустрията електроуреди, климатиците пораждат редица въпроси относно правилната им експлоатация. 

И ако за дългогодишен ползвател на този тип устройства боравенето с тях може да е като детска игра, то за тези, които се срещат с тях за първи път, следващите редове биха им били от полза. 

Тук отговаряме на едни от най-често задаваните въпроси във връзка с правилната експлоатация на климатика през цялата година. Обобщаваме съвети и добри практики, препоръчани от експерти в индустрията, които могат да бъдат полезни както за дългогодишните ползватели, така и за новите почитатели на съвременните интелигентни климатични системи.

Какво трябва да знаем относно работните режими на климатиците?

Макар че и по-старите, и по-новите климатици основават работата си на сравнително сходни принципи, съвременните климатични системи могат да бъдат определени като сложни работни системи. Причината е, че с годините фокусът в производството им е насочен към това да се осигури по-голям комфорт за ползвателите, като това пряко рефлектира върху функционалността им. 

Интелигентните климатични системи принципно изискват от нас да включим климатика и да го настроим на желаната температура. Общо взето, дотук се ограничава работата ни с климатика днес. 

Както знаете, климатикът има два основни режима на работа – отопление и охлаждане. Нека разгледаме по-подробно всеки от тях, както и няколко основни съвета, към които да се придържате при тях. 

Режим отопление 

Обикновено функцията е обозначена на английски език като “Heat”, а иконата на дистанционното управление и индикацията на дисплея са слънце. В този работен режим климатикът отделя топъл въздух, който цели да затопли обитаваното помещение. 

Важно е устройството да не работи на максимална мощност, тъй като това все по-често ще го включва в размразяващ режим (т.нар. дефрост). Ефективността на климатика в този период много зависи от атмосферната температура навън.

Когато купуваме климатик за дома, обикновено го вземаме с идеята да се топлим и охлаждаме с него. Става ли въпрос за отопление обаче, винаги предвидете мощност на уреда в аванс. 

С други думи, ако ще отоплявате стая от 20 м2, вземете климатик, предназначен за 25 м2. По този начин можете да сте сигурни, че дори температурите навън да паднат драстично под нулата, у дома ще е достатъчно топло, дори и когато климатикът не работи на максимална отоплителна мощ, което, както казахме, не е препоръчително. 

Режим охлаждане

Режим “охлаждане” често се именува като “Cool” от английски език. Иконата на този режим е снежинка, изрисувана на копчето на дистанционното и/или появяваща се на дисплея му. 

Преди началото на активния летен сезон е важно да се направи проверка на всички компоненти на климатика, както и на един от основните му параметри – нивото на фреона (хладилен агент). Процедурата се осъществява от специалисти по сервизна поддръжка посредством употребата на специализирана техника. 

Ако се окаже, че нивото на хладилния агент е ниско, техниците са тези, които могат да презаредят климатика ви и да отстранят всички други неизправности за гарантиране безпроблемната му работа през летния сезон.

Често срещан проблем при употребата на климатик през лятото е студената струя и страхът от това потребителите да не си навлекат настинка в разгара на лятото. Поради тази причина редица прибягват до изключването му. 

Това е вариант, но не и когато температурите навън са драстично високи и климатика ще се изключва и включва през твърде кратки интервали от време. 

Настинката е напълно възможен неблагоприятен ефект върху здравето, когато устройството не се използва правилно. Оптималната работна температура на климатика през лятото следва да е между 25˚С и 26˚С. Както добре знаете, тази температура в режим на охлаждане има много голяма разлика със същата в режим на отопление.

В зависимост от модела климатично устройство, което използвате, е възможно да имате допълнителен режим на охлаждане – нощен режим. Включвайки го, системата намалява скоростта на вентилатора. По този начин, освен че се намалява произвежданият от нея шум, намалява и степента на охлаждане на уреда – температурата спада с едни около 2˚С – 3˚С.

В съответния сезон климатикът следва да бъде включен към съответния работен режим

Смяната на сезоните предполага и смяна на работния режим на климатика – от летен в зимен и от зимен в летен. Съответно от режим на охлаждане в режим на отопление и обратно. Ако регулирате само температурата на климатика, той няма да започне да затопля или охлажда, без да включите конкретния работен режим. 

Да изключваме ли, или не климатика?

Правилото по отношение включването и изключването на климатика е просто – не изключвайте климатика през целия отоплителен сезон, както и през най-топлите дни от годината. Това правило не важи, ако ще отсъствате от дома си за два или повече от два дни. 

Когато отивате на гости у роднини за седмица например, логично би било да изключите уреда дори и от електрическата мрежа. В противен случай обаче, изключването му не е препоръчително. Климатикът може да постигне оптимални нива на комфорт и разход на енергия, само ако е включен постоянно.

Изключването на климатика през зимата може да бъде дори вредно за уреда ви и да наруши неговата работна ефективност впоследствие. Когато температурите през зимата паднат до 0˚С или под 0˚С, прекъсването на работата на уреда кара компресорът му да работи на много по-високи обороти. 

Това рефлектира директно върху консумацията му на електричество. Същевременно има реална опасност външният топлообменник да замръзне при многократно прекъсване на работата му и конкретно размразителния режим на уреда. 

Днес масово се използват инверторни климатични системи. Те са изключително подходящи и за двата сезона. Инверторната технология осигурява поддръжката на равномерната температура в помещението. 

Този тип уреди правят голям разход на енергия в самото начало, докато климатизират цялото помещение. След като влезе в режим на нормална работа обаче, електроконсумацията намалява, а температурата остава в границите на комфортната зона, зададена от потребителя.

През лятотото можете да си позволите и да изключите климатика, ако смятате, че нямате нужда от него. Това обаче не е добре да се случва по време на най-горещите летни дни, тъй като на климатика ше му е нужно много повече време да охлади, преобразувайки горещия въздух отвън в хладен за осигуряване на комфорта ви.

Какви е оптималната работни температура?

По отношение на задаваната температура преди всичко е важно обитателите на помещението да се чувстват добре – т.е. нито да им е студено, нито да им е твърде топло. Редица съвременни климатични устройства разполагат и със сензори за движение, които следят за присъствието на хора в стаята. 

В случай че датчиците индикират липсата на движение в отопляемото помещение, автоматично преминават в режим на отопление или охлаждане с 1-2 градуса по-ниски от първоначално зададените. 

Когато сензорите идентифицират отново движение в стаята, те повишават температурата си отново, без дори да почувствате разлика. Освен създаването на високи нива на уют и комфорт, тази интелигентна функция повишава и икономията на уреда.

Тук е важно да отбележим, че задаването на оптимална работна температура има значение не толкова за икономията на енергия, колкото за поддържането на желания климат в стаята. Тя пряко зависи от разликата между температурата навън и тази вътре. 

Тук си струва да се спомене и топлозагубата на помещението като фактор, който също има значение. Добре изолираното помещение значително ще повиши ефективността на отоплителния уред у дома и ще намали сметките ви за ток.

Филтрите на климатика – колко често да ги почистваме?

Опитът показва, че почистването на климатичните филтри по един-два пъти в месеца ще гарантира безпроблемната им работа за един продължителен период от време. Това е примерен период, разбира се. 

Важно е да се съобрази мястото, на което се ползва климатикът – дали това е жилището ви, офисът, търговски обект, индустриално помещение или друг тип помещение. Запрашеността на въздуха е факторът, който ще определи точно колко често ще трябва да се почистват филтрите на вътрешното тяло на климатика.

Ако става въпрос за жилищни и офис сгради, то почистване един път на две седмици е достатъчно. Това са помещения, в които запрашеността не е особено висока, следователно филтрите няма от какво да се замърсят толкова много. 

При производствени и складови халета обаче, както и в по-големи търговски обекти, ежеседмичното почистване е наложително. Този тип климатизирани помещения се характеризират с много по-високи нива на замърсявания във въздуха, което предполага и по-честото им почистване.

Почистването на филтрите е важно по две основни причини. Първата е, че осигурявате свободен достъп на въздуха до вътрешния климатичен модул, което ще намали и консумацията на електрическа енергия. Втората причина е свързана с личната ви хигиена и здраве най-вече. Замърсените филтри влияят върху качеството на въздуха, който вдишват всички обитатели на жилището.  

Профилактиката на годишна база не бива да бъде пренебрегвана по каквито и да било причини 

Специално климатичната система има нужда от професионална поддръжка, почистване и профилактика поне веднъж годишно. Всички големи компании, специализирани в производството на климатични системи, изискват машините им да преминават преглед от специалист поне веднъж в годината, за да се гарантира изправността им.

Годишната профилактика е свързана както с почистване на труднодостъпните области в устройството, така и с идентифицирането и отстраняване на неизправности със системата. 

Тя се изразява в разглобяването, почистването и проверката на основните компоненти и параметри на климатика. Без значение колко е ползвано устройството, добре е то да премине профилактичната си проверка, за да бъдете убедени в надеждната му работа през предстоящия сезон.