0700 70 008 Консултация по телефон

Начало / Кредит енергийна ефективност
Полезна информация

Кредит енергийна ефективност

Каква е безвъзмездната помощ при реализация на проекта?

При спазване на правилата и условията на Програмата REECL, кредитополучателите имат право да получат помощ в размер на 15% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки, които се изпълняват в къщи с едно или две самостоятелни жилища, или до 15% при внедряване на проекта в многофамилни жилищни сгради.

Кой може да получи кредит по Програмата REECL?

Програмата REECL предоставя на домакинства, сдружения на етажни собственици или фирми за услуги (професионални домоуправители, ЕСКО фирми, предприемачи и строители) от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки – партньори на програмата.

* Обединена Българска банка (ОББ) (Кредитни продукти REECL се предлагат до 24 юли 2019)

* Банка Пиреос България (Кредитни продукти REECL се предлагат до 17 май 2019)

Как се получава кредит?

Финансиращата банка оценява кредитоспособността на кредитоискателя и допустимостта на предложения проект за енергоспестяване в дома. При успешна оценка, банката предлага договор за кредитиране на кредитоискателя.

Какви документи е необходимо да се попълнят при кандидатстване за безвъзмездна помощ?

След приключване на строително-монтажните дейности в дома на кредитоискателя, той е длъжен да изиска от фирмата- изпълнител следните документи и да ги предостави на кредитния служител препоръчително в тримесечен срок, но не повече от четири месеца, след датата на отпускане на кредита или не по-късно от срока, определен в договора за кредитиране:

За сгради в ремонт:

 • Искане за безвъзмездна помощ
 • Протокол за извършените работи
  В протокола за извършени работи задължително трябва да се съдържат трите имена и адрес на клиента, пълен и точен адрес на монтаж, пълно и точно наименование на монтираните технологии, подробно описание на извършените дейности и използвани основни и допълнителни съоръжения и материали, дата на приключване на проекта, име и подпис на лицето, изготвило протокола и печат на фирмата.
 • Фактура – Оригинал
 • Касов бон или платежно нареждане

За сгради в строеж:

 • Искане за безвъзмездна помощ
 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация
 • Технически Паспорт
 • Сертификат за енергийни характеристики на сградата
Как да кандидатствате за кредит по програма REECL

1. Изберете допустима енергоспестяваща технологии от Termos.bg

2. Вземете оферта от Termos.bg съгласно изискванията на програмата.

3. Преценете коя участваща банка Ви предоставя най-изгодни условия за финансиране.

4. Обсъдете Вашия проект с кредитен консултант и изберете най-подходящия финансов продукт по програма REECL.

5. Попълнете и подайте искане за кредит.

6. В рамките на кратък период от време очаквайте да получите отговор от участващата банка.

7. Посетете отново клона на банката, за да подпишете договора за кредит по Програма REECL, ако вашият проект е допустим за финансиране.

8. След завършване на Вашия енергоспестяващ проект, финансиран по Програма REECL, посетете клона на финансиращата банка, за да кандидатствате за помощ, като приложите всички необходими документи. Искането за помощ трябва да се внесе в рамките на четири месеца от датата на подписването на договора за кредит, ако не е определен друг срок в договора за кредитиране.

9. След успешна проверка на завършения проект от административен специалист на програма REECL Вие получавате по банков път полагаемата се безвъзмездна помощ.

Може ли енергоспестяващите мероприятия да се изпълняват преди одобрение на кредита?

Не, енергоспестяващите мероприятия в дома на кредитоискателя, трябва да започнат изпълнение само след одобряване на проекта / офертите от Проектен офис и отпускане на кредита от страна на банката. Кредитоискателят няма право да сключва предварителен договор и да извършва предварителни плащания, преди да му е отпуснат кредита.

 

При спазване на правилата и условията на Програмата REECL, кредитополучателите имат право да получат помощ в размер на 15% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки, които се изпълняват в къщи с едно или две самостоятелни жилища, или до 15% при внедряване на проекта в многофамилни жилищни сгради.

Програмата REECL предоставя на домакинства, сдружения на етажни собственици или фирми за услуги (професионални домоуправители, ЕСКО фирми, предприемачи и строители) от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки – партньори на програмата.

* Обединена Българска банка (ОББ) (Кредитни продукти REECL се предлагат до 24 юли 2019)

* Банка Пиреос България (Кредитни продукти REECL се предлагат до 17 май 2019)

Финансиращата банка оценява кредитоспособността на кредитоискателя и допустимостта на предложения проект за енергоспестяване в дома. При успешна оценка, банката предлага договор за кредитиране на кредитоискателя.

След приключване на строително-монтажните дейности в дома на кредитоискателя, той е длъжен да изиска от фирмата- изпълнител следните документи и да ги предостави на кредитния служител препоръчително в тримесечен срок, но не повече от четири месеца, след датата на отпускане на кредита или не по-късно от срока, определен в договора за кредитиране:

За сгради в ремонт:

 • Искане за безвъзмездна помощ
 • Протокол за извършените работи
  В протокола за извършени работи задължително трябва да се съдържат трите имена и адрес на клиента, пълен и точен адрес на монтаж, пълно и точно наименование на монтираните технологии, подробно описание на извършените дейности и използвани основни и допълнителни съоръжения и материали, дата на приключване на проекта, име и подпис на лицето, изготвило протокола и печат на фирмата.
 • Фактура – Оригинал
 • Касов бон или платежно нареждане

За сгради в строеж:

 • Искане за безвъзмездна помощ
 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация
 • Технически Паспорт
 • Сертификат за енергийни характеристики на сградата

1. Изберете допустима енергоспестяваща технологии от Termos.bg

2. Вземете оферта от Termos.bg съгласно изискванията на програмата.

3. Преценете коя участваща банка Ви предоставя най-изгодни условия за финансиране.

4. Обсъдете Вашия проект с кредитен консултант и изберете най-подходящия финансов продукт по програма REECL.

5. Попълнете и подайте искане за кредит.

6. В рамките на кратък период от време очаквайте да получите отговор от участващата банка.

7. Посетете отново клона на банката, за да подпишете договора за кредит по Програма REECL, ако вашият проект е допустим за финансиране.

8. След завършване на Вашия енергоспестяващ проект, финансиран по Програма REECL, посетете клона на финансиращата банка, за да кандидатствате за помощ, като приложите всички необходими документи. Искането за помощ трябва да се внесе в рамките на четири месеца от датата на подписването на договора за кредит, ако не е определен друг срок в договора за кредитиране.

9. След успешна проверка на завършения проект от административен специалист на програма REECL Вие получавате по банков път полагаемата се безвъзмездна помощ.

Не, енергоспестяващите мероприятия в дома на кредитоискателя, трябва да започнат изпълнение само след одобряване на проекта / офертите от Проектен офис и отпускане на кредита от страна на банката. Кредитоискателят няма право да сключва предварителен договор и да извършва предварителни плащания, преди да му е отпуснат кредита.

Количка
Вход в профил

Нямате профил?

Онлайн магазинът използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки.
0 Сравни
0 Любими
0 items Количка
Меню