Бойлери

Монтаж на бойлер

Монтаж на бойлер

Електрическите бойлери са неразделна част от комплекта електроуреди, с който разполага всеки съвременен дом. Като всеки друг тип електроуред и бойлерите имат даден експлоатационен живот, изтичането на който води до частичен ремонт на уреда или цялостната му замяна с нов. 

И в двата случая се налага демонтаж на стария бойлер и монтаж на новия. В следващите редове на настоящата статия фокусираме вниманието си върху процедурата по монтаж на бойлер. 

Как се монтира бойлер на таван или стена?

Електрическите бойлери са най-широко използваните уреди за затопляне на вода за нуждите на съвременното домакинство. За разлика от газовите и пелетни котли, които освен за отопление, се използват и за затопляне на вода, монтажът на бойлера е много по-лесен.

За да се осъществи надежден монтаж на електрически бойлер у дома, е нужно да бъдат следвани определена последователност от дейности и наличие на базов асортимент от инструменти, както и базови познания в областта на електротехниката и ВиК инсталациите.

Най-общо казано, процедурата по монтаж на бойлер включва следните стъпки:

  • Позициониране на бойлера.
  • Инсталиране на клапан за освобождаване на налягането.
  • Свързване на бойлера към ВиК инсталацията на жилището.
  • Свързване към електрическата мрежа.

В следващите редове ще проследим стъпка по стъпка монтирането на бойлер във вашата баня, ръководейки се от споменатата последователност. Следването им ви гарантира, че новоинсталираният уред ще ви осигури дългосрочна, надеждна и безопасна работа.

Как да позиционирам бойлера правилно?

Позиционирането е първата важна стъпка към монтирането на новия бойлер. Ако монтажът става след демонтаж на стария, то вероятно няма да имате никакъв проблем с това. Нужно е на мястото на стария бойлер да поставите новия.

Тук е важно да отбележим, че е важно бойлерът да е максимално близо до помещението, за което ще се осигурява топла вода. Най-често това са банята, кухнята, мокрото помещение. Близостта осигурява по-бързо движение на топлата вода от бойлера по тръбите до крана и минимизира топлозагубите.

При позиционирането на бойлера е важно да  се остави разстояние от около 50 см свободно пространство от всичките му страни. По този начин начин се осигурява лесна последваща поддръжка, монтаж и демонтаж на уреда.

Как се инсталира клапана за освобождаване на налягането?

Клапанът за освобождаване на налягането осигурява защитна функция от свръхналягане на бойлера. Когато клапанът на налягането е директно свързан с бойлера, т.е. без наличието на спирателен вентил или редуктор, той балансира налягането във водосъдържателя.

За да се гарантира надеждна работа на клапана за освобождаване на налягането, заложете на клапан от неръждаема стомана. При генериране на налягане от над 5 бара експертите съветват да се постави и възвратен клапан, който да се монтира на входа за студена вода на бойлера. 

Как се свързва водата?

Преди да се пристъпи към установяването на връзка с ВиК системата на жилището, водоснабдяването следва да бъде спряно от централното водоподаване. 

След това може да се пристъпи към изпълнение на следните дейности:

  • Прикрепване на диелектрична връзка – обикновено тя се предоставя с покупката на нов бойлер, следва да бъде прикрепена към изхода за топла вода (червена индикация), заедно с наличните в комплекта гумени уплътнения. 
  • Уплътняване резба за вход студена вода (синя индикация) – обикновено става чрез кълчища, след това се монтира предпазния клапан.
  • Поставяне на маркучи топла и студена вода – посредством специални маркучи изходът на топлата вода и входът на студената вода се свързват с предпазния вентил. 

Как се свързва с електрозахранването?

Връзката с електрозахранващата мрежа е следващият изключително важен момент, на който да обърнете внимание. За целта следва да се ръководите от техническата документация, която е неразделна част от комплекта на новия ви бойлер. Следвайте стъпките внимателно, за да си гарантирате отлична безопасност при последващото използване на бойлера.

На този етап е важно да не забравяте и превключвателя “ден – нощ”, в случай че уредът ви разполага с такава функционалност. Проверете здравината на електрическите връзки, както и последователността на свързване. Едва тогава можете да пристъпите към монтирането на капака. 

Какви материали са ми необходими, за да монтирам бойлера си сам?

За да осъществите качествен монтаж на бойлера си сами в домашни условия, преди да започнете цялостната процедура се уверете, че имате следния набор от инструменти и материали: защитни ръкавици (употребата им е препоръчителна); волтметър; бормашина; инструмент за рязане на тръби; отвертка, гаечен ключ; видии и болтове (обикновено са включени в кутията на бойлера); маркучи.

Списъкът с инструменти и материали не претендира за изчерпателност. В някои специфични случаи за монтаж на бойлер е възможно да възникне необходимост от допълнителни материали, които ще се наложи да си набавите своевременно.

Наличието на всички нужни материали и инструменти ви гарантира бърза и безпроблемна работа. 

Особености при стенен и таванен монтаж на бойлер

Макар че монтажът на бойлер за стена или таван следва един принцип на работа, между двата типа монтаж съществуват някои различия от конструктивно-монтажен характер. 

Стенният монтаж е по-често срещаният тип поставяне на бойлер в домашни условия. Той е оптимален вариант, когато помещението, в което се инсталира, е достатъчно голямо. По този начин се монтира хоризонтален тип електрически бойлери. Не се препоръчва монтажът да се осъществява на гипсократни стени, предвид риска от недобра устойчивост на конструкцията. 

При пробиване на стената за поставяне на куките-държачи бъдете сигурни, че познавате схемите на тръбите, за да не пробиете някоя от тях. Това ще доведе до допълнителна работа, загуба на средства, време и нерви.

За таванния монтаж на бойлери се използват планки, за които се монтират т.нар. вертикални електрически бойлери. Планките трябва да бъдат здраво закрепени. Таванният монтаж е по-трудоемък и изисква повече време и умения. Той удължава пътя на тръбите, както и този на електрическите кабели. 

Бойлерът е монтиран – какво да правя след това?

След като сте изпълнили всяка от горепосочените стъпки, можете да пристъпите към първите такива за експлоатация на новия ви бойлер. Първо трябва да напълните бойлера с вода. За целта отворете крана за гореща вода, а след това и входа на бойлера, с което ще изведете наличния въздух в резервоара му. 

След като от крана потече вода, спрете водата и изчакайте резервоарът на бойлера да се напълни. Топла вода ще имате след няколко часа. Първоначалното загряване може да отнеме между два и осем часа, като времевият интервал варира, в зависимост от модела бойлер. 

Уверете се, че клапанът за освобождаване на налягането работи, както и изправността на всички херметични връзки. Ако е необходимо, можете да затегнете връзките отново, там където е необходимо.  

В общи линии тук очертахме цялостния процес по монтаж на бойлера у дома. Въпреки че с тази дейност можете да се заемете сами, ако не се чувствате уверени в способностите си да извършите процедурата, винаги можете да възложите монтажа на бойлера на специалисти по ВиК услуги.