Термопомпени системи

Критерии за избор на термопомпа

Критерии за избор на термопомпа

За отопление и охлаждане на съвременния дом като все по-популярно решение се налагат термопомпите. 

Гъвкавостта и ефективността им, дългосрочната възвращаемост на инвестициите, както и слабото въздействие, което оказват върху околната среда, са само част от причините, които водят до решението на много собственици на жилища да сменят досегашния си вариант за отопление и охлаждане с термопомпа, захранвана от възобновяем източник.

Вашият избор на термопомпа ще зависи най-вече от типа на имота ви и от съществуващата инсталация. Тъй като има различни видове термопомпи, основните критерии за избор съобразете с техните възможности и важни характеристики.

Термопомпи въздух/вода: на съществуваща инсталация

Най-често използвани в дома са системите термопомпи въздух вода. Характерно за тях е извличането на топлинна енергия от външния въздух с помощта на едно или повече външни тела. 

Следва загряване на флуида в системата, а той затопля водата, захранваща топлообменниците. Температурата на водата може да достигне до 70°, а такъв модел замества бойлера в системата.

Ще бъде разумно решение за вашия дом, ако изберете модел от различните термопомпи въздух-вода при налична тръбопроводна система. Адаптират се лесно и работят особено добре с подово отопление, по-големи радиатори и стенни вентилаторни конвектори. 

Ако сградата е добре изолирана, системата ще бъде с висока ефективност. За 1kW консумирана енергия термопомпата въздух-вода доставя повече от 3kW топлина.

Термопомпи въздух/въздух: но с нови отоплителни предаватели

Действието на въздушната помпа е същото като при обикновен хладилник, но тя се снабдява с топлина от външния въздух, а не от затворен фризер. 

Възстановяването на топлината става под формата на горещ въздух, а дифузирането ѝ – с помощта на вентилаторни конвектори (стенни или таванни). Може да се извърши и централизирано, макар че се изискват повече монтажни работи, за да може мрежата от канали да обслужва всички помещения.

За отопление в едно помещение е достатъчна инсталацията на сплит система с външен модул на фасадата, а на вътрешна стена поставен конвектор. За отоплението на няколко помещения ще са нужни повече канали за отвеждане на затопления въздух.

При външни температури от -10° топлината, вземана отвън, е достатъчна, но при по-ниски температури ефективността на термопомпата може да намалее. Тогава ще имате нужда от допълнителен котел или камина. Ако сградата е дървена или от CIP панели, тя ще има ниски топлинни загуби и използването на въздушна термопомпа ще бъде с висока енергийна ефективност.

Недостатък на тези помпи е, че не могат да ви осигурят топла вода. Трябва да инсталирате допълнително бойлер или като вариант да бъде свързване към централизирана мрежа.

Геотермална термопомпа: много ефективна, но скъпа инсталация

За разлика от водните и въздушните термопомпи, като източник на топлина геотермалната термопомпа използва земята, като извлича енергия с подземни сензори. Възобновяемата енергия е 80%, а останалите 20% са захранване с електроенергия. Термопомпеният агрегат в дома се свързва с геотермален колектор или вертикална сонда, забита в земята. 

Помпата работи като останалите помпи и е възможно да бъде свързана с радиатори, термопомпени конвектори и подово отопление. Може да разчитате на битова гореща вода винаги, благодарение на фабрично монтирания водосъдържател.

Такава помпа притежава висока ефективност и силно намалява вредните емисии на въглероден двуокис. Инсталацията ѝ обаче изисква повече площ, цената на монтажа е висока, а освен това е нужно разрешение за сондаж.

Изберете между ниско- или високотемпературна термопомпа

Аеротермални инсталации като въздушните термопомпи могат да произвеждат вода с различна температура на изхода, което е определящо за енергийните им характеристики и може да бъде сред основните критерии за избор на термопомпа.  Съществуват ниско- и високотемпературни термопомпи, в зависимост от различната температура на изходящата вода.

Нискотемпературните устройства осигуряват температура на водата: 35°, 40° и до 45°. Тя е напълно достатъчна за отоплители, работещи при ниски температури, като радиатори или подово отопление. Отлично решение са за осигуряване на топъл под поради по-голямата обменна повърхност.

Като тип термопомпи, нискотемпературните са особено ефективни, благодарение на малката разлика между външния въздух и водата за отопление. С намаляване на тази разлика се увеличава ефективността на помпата.

Термопомпа с ниска температура е оптимален избор за отопление на ново жилище или сграда. Тя може да е съвместима с различни тела, предназначени за отопление или охлаждане. Друго предимство е, че водосъдържателят ѝ може да се свърже със соларни панели.

При високотемпературните термопомпи водата на изхода излиза с температура от около 65°. Това е възможност за използването им за високотемпературни радиатори. Макар че имат по-ниска ефективност от нискотемпературните и цената им е по-висока, те са отличен избор за включване към вече осигурени радиатори и тръбопроводи. Притежават компактна конструкция, изискваща минимално място за монтиране. 

Възможността да се възползвате от енергийната ефективност на подобна термопомпа е преимущество, особено щом не е свързано с разходи по замяна на цялата система. Високотемпературните помпи също могат да се свържат със соларна система, за да се спести до 70% енергия при загряването на гореща вода.

Реверсивна термопомпа или не?

Термопомпите, наречени „реверсивни”, са въздушни устройства, които по подобие на климатика произвеждат хладен въздух през летния сезон. Повечето от съвременните термопомпи позволяват използване и в реверсивен режим. 

Разполагат с реверсивен клапан, с който потокът на хладилния агент се обръща. Когато работят в режим на отопление, за изпарител служи външната намотка, а за кондензатор – вътрешната. При охлаждане настъпва обратният процес, като за изпарител служи вътрешната намотка, което всъщност се наблюдава при климатиците.

Някои модели могат да охлаждат ефективно и до 35°С. Ефективността им зависи от EER – коефициентът на енергийна ефективност. При по-високите му стойности помпата ще охлажда повече. Има модели с EER 2.88, 3.40, 4.98 и др.

Преценете дали да изберете реверсивна термопомпа, или климатик, имайки предвид, че климатикът е консуматор на повече енергия от помпата, но охлажда по-добре, а от друга страна, термопомпата е по-икономична и отоплява по-ефективно.

Сравнете СОР на термопомпите

Как да изберем най-подходящата термопомпа за нашите условия зависи и от такава важна характеристика като СОР или коефициент на трансформация. С него става измерването на ефективността на уреда при определени параметри, а това означава при дадена температура на външния въздух и точно определена температура, която се подава в отоплителната система.

Когато разгледате спецификациите на съответната термопомпа, ще забележите, че работните температури са означени с абревиатури. Например съкращението А2/W35 означава, че СОР е измерен при 2°С – температура на въздуха, и 35°С – температурата на подаване на устройството.

Всъщност СОР представлява съотношението произведена топлина към вложена електрическа енергия. По-високите стойности на СОР показват, че термопомпата изразходва по-малко ток, а това означава по-голяма ефективност.

Сравнявайки СОР на отделни модели термопомпи, внимавайте да го правите при едни и същи работни параметри, т.е. посочените температури на водата и въздуха да са еднакви.

Термопомпа със СОР със стойности от 3,1 до 5,1 се смята за ефективна. Ако СОР е под 21 уредът не е икономичен. Съвременните модели притежават висок коефициент – 4,46, 4,88, 5,10.

Според новите директиви на ЕС е създаден енергиен клас за термопомпите, свързан с параметрите SCOP и SEER. Те оценяват сезонната ефективност при отопление и съответно при охлаждане и отразяват реалната консумация на електроенергия, в зависимост от енергийната ефективност на термопомпата през годината. Най-висока енергийна ефективност имат термопомпи от енергиен клас А+++ .

Проверете нивото на звука

Шумовото ниво може да варира според дизайна на термопомпата и използвания топлогенератор. Вътрешното тяло на практика е безшумно. Ако в плановете ви влиза инсталиране на термопомпа с външно тяло, трябва да обърнете внимание на генерирания шум. 

Нивото му се измерва в dB. Ако термопомпата е инсталирана правилно, тя няма да е шумна. Докато уредът работи, вентилаторът може да достигне до 40-60 dB, но по-рядко и при по-голямо натоварване на системата.

Съвременните чилъри използват предимно двойни роторни компресори с добър баланс, гъвкави са при работа, което играе роля да се намалят вибрациите и шума. Практически, при добре затворен прозорец, вътре те не се чуват, както и навън на 2-3 м от тях.

В техническите данни на уреда винаги се посочва и нивото на шум. При някои модели нивото на шум на външното тяло е само 35dB на 3 м разстояние.

При монтаж от професионалист той ще прецени най-доброто място за разположение на термопомпата. Обикновено се избягва тя да бъде под прозореца на помещението за сън или пред съседския прозорец, а да бъде поставена с лице към улицата, върху изолационен слой и др.

Изберете сертифицирана термопомпа

За да гарантирате по-ефективна, икономична и дълготрайна термопомпа, изберете сертифициран модел. Може например да бъде с NF PAC сертификат, който е издаден от Eurovent Certita Certification. Той сертифицира продуктите, съобразявайки се с всички европейски и международни стандарти, и включва различни одити: оценка на фабриката, одит на софтуера, независими тестове и др.

С NF сертификацията ще можете да се възползвате от CITE – данъчен кредит за енергийния преход. Той е валиден до 31 декември 2022 г. и дава възможност за приспадане на 30% от изразходваните суми.

Може да изберете и модели на производители, сертифицирани по ISO 9001 – международно признат сертификат за управление на качеството, CEN Keymark, Eurovent, OHSAS и др.

На какъвто и модел термопомпа да спрете избора си, ще може да разчитате на нисък разход на електроенергия и на ефективно отопление и охлаждане. Ако това е водна помпа, ще имате винаги на разположение гореща вода за бита.

Въпреки че инвестицията в началото е по-голяма, след това ще имате независим начин на отопление, лесна поддръжка, ниски сметки и дълготрайна употреба.