Термопомпени системи

Кои са разликите между нискотемпературните и високотемпературните термопомпи?

Кои са разликите между нискотемпературните и високотемпературните термопомпи?

Сред системите, които са най-икономични за отопление в момента, са термопомпите. За да работят, те използват свободната топлина от околната среда и я доставят до помещенията за отопление.

Термопомпите са различни видове, като основното деление е според топлинния източник, който принципно трябва да бъде с по-ниска температура от стайната.

Класификацията на видовете термопомпи според източника включва предимно :

 • термопомпи въздух-вода 
 • термопомпи вода-вода 
 • термопомпи земя-вода 

Най-популярни сред тях са въздушните термопомпи.

Като източник на топлина за термопомпа въздух служи външният въздух. Към устройството ѝ се отнася външно тяло с функции на изпарител, вътрешно тяло или няколко тела в ролята на кондензатор и хладилен агент, предаващ топлината по начин за лесна циркулация между вътрешното и външното тяло.

Когато изпарителят извлече енергия от външния въздух, следва преобразуването на течността в газ, той се компресира и така следва повишаване на температурата. 

Процесът продължава с подаване на топлината към отоплителната система от кондензатора и отново втечняване на газа. Когато разширителният вентил понижи налягането на хладилния агент, става изпаряване и повтаряне на цикъла. Ако става въпрос за охлаждане, необходимо е само този цикъл да се обърне.

От своя страна, термопомпите въздух-вода се делят на нискотемпературни и високотемпературни. Разликите между нискотемпературните и високотемпературните термопомпи се дължат най-вече на изходната температура на водата в отоплителната мрежа, от която зависи производителността на термопомпата и съответно приложението ѝ в ново жилище или по-старо строителство.

За да се направи най-правилният избор, трябва да се познават основните характеристики, предимствата и недостатъците, както и всички разлики между нискотемпературните и високотемпературните термопомпи.

Основни характеристики на нискотемпературната термопомпа

Най-характерното за съвременната нискотемпературна термопомпа е, че загрява водата до 55-60°С. Разликата между нискотемпературната и високотемпературната термопомпа е, че обикновено при нискотемпературната липсва втори компресор, който да дозагрява водата до 80°С.

Нискотемпературните термопомпи са сплит система и разполагат с вътрешно и външно тяло или моноблок, което означава външно тяло с интегрирана към него водна част.

Сред основните характеристики на нискотемпературните термопомпи, в зависимост и от модела, са такива като:

 • енергиен клас – обикновено А++
 • широк работен диапазон в режими на отопление и охлаждане: -20°С до +35°С и съответно -16°С до +43°С
 • сравнително ниски нива на шум – под 47 dB
 • стойности на коефициента на производителност при отопление СОР от 3,1 до 5,25 – белег за ефективност и икономичност
 • режим изсушаване
 • автоматичен режим на работа, в зависимост от външните условия
 • антибактериална функция
 • възможност за онлайн контрол и др.

Възможна е комбинацията на нискотемпературните термопомпи с вентилаторни конвектори или с подово отопление, като това спестява енергията, необходима за отопляване на дома. Особен плюс е при новите строителства. 

Основни характеристики на високотемпературната термопомпа

Докато нискотемпературните термопомпи са подходящи предимно за ново жилище или сграда, високотемпературните са с възможности да се използват ефективно за включване към съществуващи вече радиатори и тръбопроводи.

Те също имат външно тяло, а вътрешният им хидробокс в повечето случаи е с интегриран още един компресор, както и с бойлер за гореща вода като опция. Много от тях се предлагат и опции за свързване към соларни инсталации за БГВ.

Характерно за високотемпературните термопомпи е още, че:

 • Извеждат гореща вода при значително по-висока температура от обикновените.
 • Повишават температурата на водата в изходното ѝ състояние до 80°С с помощта на допълнителен компресор.
 • Притежават по-голяма мощност при отопление.
 • Предлагат ефективност при отопление СОР 5 или повече.
 • Повечето гарантират енергиен клас А+++.
 • Имат широк работен диапазон при отопление и охлаждане: от -25°С до +25°С и съответно от -10°С до +46°С.
 • Може да се използват за отопление и снабдяване с топла вода, а някои – и за охлаждане.
 • Дават възможност за управление от разстояние.

И двата вида термопомпи – нискотемпературни и високотемпературни, са ефективно и икономично решение за отопление и снабдяване с топла вода за всеки дом, както и за охлаждане. Все пак, подобно на всеки продукт, освен плюсове, притежават и някои минуси.

Предимства и недостатъци на нискотемпературната термопомпа

По-разпространен вид нискотемпературни термопомпи са сплит системите, тъй като подгряват водата в жилището и това допринася за по-голямата им гъвкавост и ефективност. Те са отличен избор за нискоенергийни къщи или сгради ново строителство.

Предимства

Голяма част от моделите, произведени от реномирани марки, са предназначени за ниска степен на топлинни натоварвания. През зимата издържат на много ниска температура и съвместяват отоплението през студените месеци и охлаждането през лятото с осигуряването на гореща вода за бита.

Много нискотемпературни помпи нямат нужда за работата си от допълнителен нагревател или дори да притежават такъв, употребата му е ограничена.

Други предимства, които могат да осигурят нискотемпературните термопомпи, са следните няколко. 

Свързване с различен тип отоплителни тела

Системата на нискотемпературните термопомпи е с работен диапазон, позволяващ изходящата вода да бъде с по-ниски градуси. Това е добра възможност термопомпата да се свърже с нискотемпературни радиатори, както и с подово отопление или конвектори. 

Много ефективни са нискотемпературните термопомпи при подовото отопление заради голямата повърхност на обмен между топлата вода и отоплявания въздух в помещението.

Висок работен диапазон на моделиране

Компресорът на термопомпата от инверторен тип може да работи с частично натоварване, осигурявайки капацитет, нужен за реалните потребности от отопление. Така консумираната енергия е много по-малко.  При намалена честота на компресора се  повишава експлоатационният му цикъл.

Интелигентен контрол

В зависимост от климатичните условия, поддържането на ниска температура на водата увеличава ефективността на уреда и се постига стабилна стайна температура.

Ограничена входяща мощност на някои компоненти

Ограничаването на мощността на отделни допълнителни компоненти допринася за повишаване на сезонната ефективност. Опцията е приложима към нагревателя за превенция от замръзването на конденза, управляващата печатна платка и др.

Вътрешно тяло с достъпни хидравлични компоненти

Стенното тяло на термопомпата може да се комбинира или не с отделен водосъдържател, както и при желание да бъде свързано със соларна система. Достъпността на съответните хидравлични компоненти улеснява обслужването.

Отлично решение за осигуряване на гореща вода

Редица функции на нискотемпературните термопомпи осигуряват по-голям комфорт като например програмирането за загряване на водата, автоматичното подгряване и др. Топлинните загуби са много малки и може да се разчита на гореща вода в големи количества без намесата на електричество.

Недостатъци

Наред с редицата предимства, при използването на нискотемпературните термопомпи може да има и недостатъци. 

Понеже са най-ефективни при 35-45° на отоплителната система, ако радиаторите ви не са достатъчно големи, те няма да отделят необходимата топлина. При неоптимизирана изолация на жилището ще ви се наложи изборът на нови радиатори.

Затова ако системата ви е по-стара, препоръчително е да използвате не нискотемпературни, а високотемпературни термопомпи, за да не възникне необходимостта от смяна на цялата система.

Предимства и недостатъци на високотемпературната термопомпа

Високотемпературните термопомпи отопляват предимно стандартни радиатори, защото са проектирани за работа при 80°С, а някои усъвършенствани модели работят и до 65°С.

Предимства

Най-голямото им предимство е, че безпроблемно могат да се включат към съществуващи радиатори или вентилаторни конвектори, както и  лири в баните и др.

Може да разчитате на още техни предимства като:

 • Загряването на водата до 80° става с или без допълнителен нагревател;
 • Работят в режим отопление дори ако външната температура е -20°С;
 • Притежават енергийна ефективност 2-3 пъти по-висока спрямо електрически котел или на газ;
 • Правилната им настройка позволява SCOP около 2-2,5 или 2-2,5 kW безплатна енергия, в сравнение с 1 kW електроенергия;
 • Позволяват комбиниране със соларна система за спестяване на повече енергия при необходимост от гореща вода;
 • Имат различни капацитети и могат да се свържат с индивидуално или централно управлявани отоплителни тела;
 • Елиминират необходимостта от смяна на отоплителната система, което спестява разходи;
 • Високите стойности на температурата на водата се достига бързо, а това означава използване на нагревател и с по-малка вместимост;
 • Имат лесен за управление потребителски интерфейс, позволяват регулиране на комфорта по енергийно ефективен начин;
 • Позволяват комбиниране с вентилационна система, за да се използва мощността им за обмена на въздух в помещението.

Макар че високотемпературните термопомпи могат да загряват до 80°С, не е необходимо непременно да работят при такава температура. По-високата температура означава по-ниска ефективност. Проектирането на отоплителната система трябва да е такова, че да се разчита на най-високите температурни стойности само когато е много необходимо.

Недостатъци

Основните недостатъци на високотемпературните термопомпи са, че инвестицията при тях е по-голяма и са по-неефективни, в сравнение с нискотемпературните.

Като недостатък може да се отчетат също и по-големите външни тела, което предполага наличието на градина. Това налага да се прецени кой вариант ще бъде по-икономичен – преоразмеряване на отоплителната система или инвестирането в такова устройство.

Съществуващите разлики между нискотемпературните и високотемпературните термопомпи не са драстично големи и благодарение на тях могат по-ясно да бъдат очертани предимствата на едните или другите помпи при различни ситуации.

Няма съмнение, че и в близките години ще продължи стремежът към изолация на домовете, което ще позволи вграждането на нискотемпературни термопомпи.

А за тези, при които изолация в значителна степен е невъзможна, както и перспективата отоплителната система някога да работи при 45°, монтирането на високотемпературна термопомпа е чудесен вариант.