Термопомпени системи

Какво е термопомпа и за какво се използва?

Какво е термопомпа и за какво се използва?

Вариантите за климатизация пред потребителите днес са много и различни. В търсенето на най-добрите решения за климатизация на помещенията, както в домакинствата, така и в индустрията, водещ е икономически ефективният аспект. В тази връзка, у нас и в световен мащаб се забелязва устойчиво търсене на алтернативи на конвенционалните методи за отопление. 

На дневен ред са термопомпите и изгражданите термопомпени инсталации, които са определяни като едни от най-високоефективните и екологично чисти решения за отопление. 

Какво е термопомпа? Как работи? Какви видове термопомпи има и какви са техните особености? Това са едни от най-често задаваните въпроси по отношение на този изключително устойчив метод за цялостна климатизация и осигуряване на топла вода днес. Отговорите им представяме синтезирано в следващите редове. 

Какво е термопомпа?

Най-общо казано, термопомпите са механични съоръжения (машини), чиято роля е да осъществяват пренос на енергия. Тази енергия най-често се използва за отопление на жилища, офис сгради, индустриални помещения и много други. Това, което прави термопомпата, е да пренася енергията от едно място на друго, превръщайки я в източник за отопление. 

Термопомпите често се бъркат с водни помпи, но между тях има съществена разлика. Докато водната помпа черпи вода от водоизточник, термопомпата черпи топлина от околната среда и посредством изградена система я доставя до крайния потребител. 

Принципът на работа на термопомпата много прилича на този на хладилника или климатика. Уреди, чието приложение е добре познато на всички ни, предвида факта, че такива вече има във всеки дом. 

Как работи?

Термопомпите могат да работят в две посоки – веднъж да прехвърлят топлинна енергия от един топлообменник към друг, друг път – затопляйки или охлаждайки средата, която се климатизира. 

Термопомпите могат да бъдат свързани с бойлери, конвектори, радиатори и/или подово-отоплителни системи. За нуждите на охлаждането на помещенията обикновено се използват конвектори. Важно е да отбележим, че не всички термопомпени системи могат да се използват и за охлаждане. 

Термопомпените системи печелят все повече почитатели заради практичността, екологичността и икономичността си. С една-единствена система, в основата на която стои термопомпа, получавате едновременно климатизирано жилище и топла вода. Термопомпите нямат аналог по отношение ефективността на отоплението през зимата, охлаждане през лятото и наличие на топла вода през цялата година. 

Термопомпи и свързаните с тях системи успешно могат да се интегрират както в новостроящи се сгради, така и във вече съществуващи жилищни, офис и индустриални здания. Съвременните термопомпени системи се изграждат от висококачествени компоненти и постигат високи икономии в електропотреблението. 

Отделните им компоненти подхождат идеално на всеки интериор и се характеризират с ниски експлоатационни разходи. Те са сигурни по отношение на безопасността, а автоматичният им контрол гарантира високи нива на удобство. Не на последно място, термопомпените системи са най-щадящите околната среда уреди за климатизация на помещенията. 

По отношение на консумацията на електричество и топлоотдаването, с които се характеризират термопомпите, си струва да отбележим, че за 1 kWh електроенергия термопомпата отдава 4 kWh топлинна мощност. 

Така тя намалява разхода за електричество с между 65% и 80%. Това са стойности, които не могат да бъдат постигнати с нито един друг уред (система) за отопление/охлаждане. 

Много от съвременните термопомпи дават възможност за програмиране на работата им по часове, което може да съкрати дневната работа на системата значително. Това ще рефлектира директно и върху икономията на енергия. 

За какво се използва?

Термопомпената система може да се използва за отопление и охлаждане, както и за производство на топла вода за битовите ви нужди. Можете да интегрирате термопомпена система в многофамилни къщи, жилищни кооперации, обществени сгради и много други. 

Термопомпата е идеално решение за минимизиране на вашите разходи за поддръжка, ресурси за отопление и електричество. Успешно можете да замените старите котли, използващи твърдо гориво, нафта и/или газ, чиято експлоатация е в пъти по-скъпа и ресурсно зависима, отколкото термопомпата. 

Видове термопомпи

Видът на термопомпата се определя от начина на извличане на енергия от топлоизточника.

По този начин се открояват 3 основни вида термопомпи (термопомпени системи): 

  • Хидротермални термопомпени системи (термопомпи “вода-вода”); 
  • Геотермални термопомпени системи (термопомпи “земя-вода”); 
  • Аеротермални термопомпени системи (термопомпи “въздух-вода”). 

Нека видим разликите между всяка една от тях и какви са особеностите им. 

Термопомпи “вода-вода”

Както става ясно от името им, този вид термопомпени системи използват за основен източник на топлина водата. Нужната енергия за отопление тук се извлича от различни подпочвени води като кладенци, дренажи и т.н. За да се осъществи топлопренос, водата се изпомпва до термопомпата, преминава през нея (осъществява се процесът на топлоотделяне), а след това водата се охлажда. 

Отделената топлина отива към вътрешната инсталация за отопление. Най-често тя е съставена от тръби, радиатори, лири, конвектори и други. Водата, която се е охладила, се насочва обратно към първоизточника си. Процесът се повтаря непрекъснато, като по този начин се поддържа температурата на въздуха във вашия дом. 

Термопомпите “вода-вода” са изключително високоефективни. Причината е, че подпочвените води у нас са със относително постоянна температура. Това гарантира постоянно ниво на коефициент на трансформация. Термопомпените системи от този тип са отлични за охлаждане и през лятото, когато практически липсва разход на електроенергия, поради оптималната температура на водата, която е енергоизточник.

Термопомпи “земя-вода”

Основен енергиен източник на термопомпата “земя-вода” е земята или по-конкретно най-горните подпочвени слоеве. Термопомпите от този вид разполагат с вертикален или хоризонтален топлообменник (затворен тръбен маршрут), в който циркулира вода. 

Съществуват някои различия при термопомпените системи с хоризонтален и вертикален топлообменник:

  • Термопомпи с хоризонтален топлообменник – те са особено ефективни за извличане на топлина от най-горните земни слоеве, термопомпите от този тип изискват по-голяма площ за монтаж;
  • Термопомпи с вертикален топлообменник – те се полагат в сондажи, в които циркулира топлоносител под формата на разтвор (етиленгликол). 

Циркулационната помпа засмуква затопленият разтвор (вода и/или етиленгликол), топлината се отделя в термопомпеният агрегат и се насочва към вътрешната отоплителна инсталация, студеният вече разтвор се връща в топлообменника.

Можете да бъдете сигурни, че с термопомпите “земя-вода” също ще поддъжате оптимален коефициент на трансформация – от 4 до 8 kW. Причината е, че подземната температура се характеризира с между 2°С и 3°С годишни разлики. Недостатък на този вид термопомпени инсталации е високата им цена, която се обуславя от трудо- и времеемкостта на инсталирането им. 

Термопомпи “въздух-вода”

С най-висока приложимост в бита и индустрията се отличават термопомпите “въздух-вода”. Както е видно от името им, за енергоизточник тук се използва топлината на въздуха. Характерното за този тип термопомпени инсталации е, че се състоят от два модула – вътрешен и външен. Връзката между тях е медна разводка. 

Външният модул най-често се монтира върху фасадата на сградата, покрив или тераса. Системата се захранва посредством топлината от въздуха – вътрешният агрегат “поглъща” въздуха отвън и го пренася вътре. Впоследствие той се предава към отоплителната инсталация на помещението. 

Важно е да отбележим, че термопомпите “въздух-вода” не се влияят особено от температурната на атмосферния въздух. Дори и с по-ниски стойности (от порядъка на -20°С например) отоплението през зимния сезон у дома е гарантирано. 

Термопомпи “въздух-вода” се инсталират успешно в подово-отоплителни системи, вентилаторни конвектори, радиатори и други. Конвекторите ще са ви необходими, ако бихте желали да се възползвате и от охлаждане през летния сезон. Процесът на топлопренос към отоплителната инсталация възлиза на между 30°С до 45°С. 

Отоплителните инсталации “въздух-вода” се монтират успешно както в сгради ново строителство, така и като замяна на стара климатична инсталация. С висока степен на ефективност на климатизацията се отличават сгради с отлична термоизолация. Добре е такаа да бъде налице, в случай че се доверите на ефективността и удобството на термопомпите.