Грижа за въздуха

Как пречиства въздуха Плазмаклъстер технологията

Как пречиства въздуха Плазмаклъстер технологията

Плазмеклъстерните йони са същия тип положителни и отрицателни йони, които се срещат в природата.
Технологията разработена от Sharp пречиства въздуха и е доказано безопасна за хората, независимо от концентрацията на йони.
Високата концентрация на плазмеклъстерни йони доказано пречиства въздуха, премахва миризмите, овлажнява кожата на лицето и намалява статичното електричество. Плазменните йони поддържат здравето на хората и въздуха около тях.

Какво е Плазмаклъстер?

01. Плазмеклъстерните йони са същия тип положителни и отрицателни йони, които се срещат в природата.

Хората винаги са били заобиколени от естествено срещащи се положителни и отрицателни йони.

Plasmacluster технологията генерира положителни водородни йони (H⁺) и отрицателни кислородни йони (O₂⁻). Най-просто казано, плазмеклъстерните йони са естествено срещащи се във въздуха, вода и кислород, но под различна форма. Нека да разгледаме как се формират плазмеклъстерните йони.

Положителни водородни йони и отрицателни кислородни йони съществуват в естествения свят

02. Как се генерират плазмеклъстер йони

① Положителни и отрицателни йони се генерират чрез плазмен разряд.

Йоните имат положителен или отрицателен заряд. За да йонизира водата и кислорода във въздуха, Sharp излиза с идеята да използва плазмен разряд, като дава на водата положителен заряд, а кислорода отрицателен заряд. Чрез плазмен разряд, при който напрежението се прилага към разредения електрод, от водата и кислорода във въздуха се генерират положителни водородни йони (H⁺) и отрицателни кислородни йони (O₂⁻).

② Йоните образуват струпвания (клъстери) за по-голяма стабилност.

Положителните водородни йони (H⁺) и отрицателните кислородни йони (O₂⁻) имат електрически заряд. Това привлича водни молекули във въздуха (H₂O), които обграждат йоните и образуват стабилни клъстерни йони.

Как се генерират плазмеклъстер йони
Как се генерират плазмеклъстер йони

03. Работен механизъм на инхибиторни ефекти

Положителните (H⁺) и отрицателните (O₂⁻) йони на плазмакластерните йони се свързват на повърхността на вируси и други вещества, пренасяни във въздуха, и се променят в ОН радикали. Със своята изключително силна окислителна сила, ОН радикалите бързо извличат водорода (Н) от протеина на повърхността на вируси и други вещества, като по този начин разграждат протеина и потискат активността. Повърхността на неща като бактерии и алергени се състои главно от протеин. Премахването на водородния атом (H) от тази структура дезактивира нежеланото вещество. Освен това ОН радикалите се свързват с отстранения водороден атом (Н), за да образуват незабавно вода (H₂O), която се връща във въздуха.

Научете повече в сайта: http://www.sharp-world.com/pci/en/

Разгледайте моделите с Плазмаклъстер йонизираща технология тук.