Меню
Меню
Видове термопомпени системи

30.08.2021 07:15:31

Видове термопомпени системи

Термопомпените системи се нареждат сред най-ефективните методи за климатизация на жилищни, административни и/или индустриални сгради от всякакъв тип и с различна големина. С инсталирането на надеждна термопомпена система си осигурявате важни за нуждите на съвременния човек удобства като отопление, охлаждане и топла вода.

Основен елемент на всеки вид термопомпена система е термопомпата. Най-общо казано, това устройство “взема” топлинната енергия от друг енергоизточник като я транспортира до краен топлоотдаващ модул. Това могат да бъдат различни уреди в помещението - конвектор, радиатор и т.н. 

За да функционира, термопомпата използва електричество, което в частност идва от възобновяеми източници на енергия. Този фактор категоризира термопомпените системи като едни от високоефективните и природосъобразни методи за климатизация.

Какви са видовете термопомпени системи и какви са конкретните им особености? Отговорите на тези въпроси обобщаваме в следващите редове.

Термопомпени системи: видове и основни характеристики

Термопомпите са устройствата, които са задължителна част от термопомпената система. В зависимост от работния им процес и главно от топлоизточника, чиято енергия се използва, се открояват следните видове термопомпени системи.

Хидротермални термопомпени системи (“вода - вода”)

Този тип термопомпени системи използват като основен енергоизточник вода. За нуждите ѝ тя се извлича от различни източници на подпочвени води - кладенци, дренажи и други водоизточници от този тип.

Хидротермалните термопомпени системи работят на следния принцип - водата се изпомпва до термопомпата, като преминавайки през нея се осъществява процесът на топлоотделяне, вследствие на това водата се охлажда. 

Отделената топлина се насочва към топлоносителя на вътрешната отоплителна инсталация (най-често вътрешна тръбна инсталация парно - радиатори, лири, конвектори), а охладената вече вода се връща обратно към първоизточника си.

Хидротермалната отоплителна система и термопомпите, проектирани за такъв тип работа, се характеризират с висока степен на ефективност поради постоянната  температура на подпочвените води и съответно непроменливото ниво на коефициента на трансформация (COP).

COP е показател за отношението между консумираната електрическа мощност и произведената топлинна енергия. Посредством него се определя доколко една система за отопление и/или охлаждане е ефективна, или не.

Голямо преимущество на термопомпената система “вода - вода” е, че охлаждането през лятото става директно с температурата на енергоизточника (подпочвените води), като реално в случая липсва разход на  електроенергия.

Широкият асортимент от термопомпи с различни мощности, които работят по модела “вода - вода”, предоставя възможност за инсталирането на хидротермална термопомпена система, както за различни по големина жилищни сгради, така и за обществени, индустриални и административни помещения.

Геотермални термопомпени системи (“земя - вода”)

Геотермалната топлинна енергия, образуваща се вследствие на погълнатата слънчева радиация, се извлича от горните почвени слоеве. Термопомпените системи от този тип се изграждат с вертикален или хоризонтален топлообменник, представляващ тръбна разводка (затворен маршрут от тръби, в който циркулира водата) от полиетиленова тръба.

Хоризонталните топлообменници са ефективно средство за извличане на топлината от най-горните земни слоеве. Основен недостатък при изграждането ѝ е необходимостта от сравнително голяма свободна площ за монтаж.

Геотермалните термопомпени системи, използващи вертикален топлообменник, се полагат вертикално в сондажни отвори с дълбочина от 100 м. В тях циркулира топлоносител под формата на разтвор от етилен гликол. Материалът,  който служи за уплътнител на тръбата, се отличава с висока топлопроводимост за постигане на максимална ефективен топлопренос. 

Благодарение на циркулационна помпа, затопленият разтвор от топлообменникът се засмуква, за да се придвижи до термопомпения агрегат. Тук топлината от разтвора се отнема, за да се предаде отново към вътрешната отоплителна инсталация. Охладеният разтвор от термопомпата се връща отново в топлообменника за повтарянето на процеса.

Предвид малките температурни вариации под земята (2-3°С годишни разлики), геотермалните термопомпени системи се отличават с високо постоянно ниво на  COP -  от 4 до 8 kW. 

Предвид трудоемкостта и времето, необходимо за инсталирането ѝ, този тип термопомпени системи са сравнително скъпи. Високата им цена се обуславя от набора от изкопни дейности на сондажи и терени с големи площи.

Важно е да отбележим, че термопомпените системи от този тип са ефективно решение за добиването на топлина, която е “складирана” от слънчевите лъчи. Термопомпите “вода - земя” не бива да се бъркат с процеса по извличане на директната геотермална енергия, която се добива само посредством циркулационна помпа.

Термопомпени системи “въздух - вода”

Термопомпените системи “въздух - вода” са  изградени от вътрешен и външен модул, като връзката помежду им става с медна тръбна разводка. Външното тяло се монтира върху фасада, покрив, тераса на сградата, а вътрешният модул трябва да е на разстояние не по-малко от 25 м. 

Както става ясно от името ѝ, тази система се захранва с външен въздух, като в режим отопление външният агрегат “взема” топлия въздух отвън, като го пренася до вътрешния модул (воден топлообменник). Последният, от своя страна, предава топлината на вътрешно отоплителната инсталация.

Съвременните термопомпени системи “въздух - вода” работят добре и при ниски температури на въздуха (до -20°С). По тази причина, можете да бъдете сигурни, че по време на целия отоплителен сезон топлинната енергия към инсталацията ще бъде гарантирана.

Термопомпите “въздух - вода” осъществяват топлопренос към отоплителната инсталация с температура от 30°С до 45°С. Предвид това, за този тип термопомпени системи са подходящи инсталации на водно подово отопление и/или вентилаторни конвектори. Последните са необходими, ако желаете да охлаждате помещенията през летните месеци.

Термопомпените системи “въздух - вода” са подходящи както за сгради, които са ново строителство, така и при обновяване на стара климатична инсталация. Важно условие е сградата да има добра изолация, тъй като колкото по-добре изолирана е, толкова по-малко електроенергия ще е необходима на термопомпата за отоплението и/или охлаждането на помещенията.

Защо да се доверите на термопомпените системи от най-ново поколение? 

Няколко са основните предимства на съвременните термопомпени системи, които ги правят идеалния избор за климатизацията на сгради от всякакъв тип. 

Високо степен на ефективност

Фактът, че при консумиран 1 kW електроенергия термопомпата генерира средно 3-8  kW, е показателен за това колко висока е степента на ефективност на този тип съвремени системи. 

Разбира се, показателите варират в зависимост от множество фактори като вида и качество на използваната термопомпа или типа инсталация на термопомпена система. Като енергийно ефективна термопомпена система експертите определят тази с COP между 4 и 6 kW.

В сравнение с останалите методи, използвани в домакинствата за отопление и/или охлаждане, при термопомпените системи COP е далеч по-висок. 

За справка:

  • COP на обикновените отоплителни уреди - 1.0 kW 
  • COP газови котли - 0.85 kW
  • COP котли на дървени въглища - 0.70 kW

Термопомпените системи за отопление са с най-висока степен на енергийна ефективност в сравнение с всяка друга отоплителна система, респективно, те се характеризират с най-ниски месечни сметки. Макар че този показател може да варира в зависимост от вече споменатите фактори, термопомпените системи могат да намалят месечната ви сметка за ток с до около 70%. 

Оптимален контрол

Наред с това, че работят чисто и ефективно и пречистват въздуха в помещенията, различните видове термопомпени системи ви дават възможност за осъществяване на оптимален работен контрол. Той става възможен, благодарение на средства като термостати, онлайн контрол посредством съвременни смарт приложения и други. 

Сигурност от най-високо ниво 

Не на последно място, термопомпените системи се отличават с високо си ниво на сигурност. В сравнение с някои други средства и системи при този тип отопление липсва горящ огън. Няма повърхности, които да се загряват дотолкова, че да предизвикат опасност от запалване или изгаряния на деца и/или възрастни.

Термопомпените системи предлагат оптимален вариант, тъй като освен че могат да отопляват, могат и да охлаждат (с наличието на оборудване за някои видове термопомпи). 

Този ефект не може да бъде постигнат с нито една от традиционните системи за отопление - дърва, въглища, пелети или газ. Осигуряването на повече свободно време, предвид високата им степен на работна независимост, е още един плюс, който бихме могли да споменем в заключение.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Термопомпени системи

Блог за термопомпи въздух-вода | Termos.bg

Видове термопомпени системи

Видове термопомпени системи

Термопомпените системи се нареждат сред най-ефективните методи за климатизация на жилищни, административни и/или индустриални сгради от всякакъв тип и с ра Термопомпените системи се нареждат сред най-ефективните методи за климатизация на жилищни, административни и/или индустриални сгради от всякакъв тип и с ра 2021-08-30T07:15:37+00:00 Видове термопомпени системи

<p><a href="https://termos.bg/blog/category/termopompeni-sistemi"><b>Термопомпените системи</b></a><span style="font-weight: 400;"> се нареждат сред</span><b> най-ефективните методи за климатизация</b><span style="font-weight: 400;"> на жилищни, административни и/или индустриални сгради от всякакъв тип и с различна големина. С инсталирането на надеждна термопомпена система си </span><b>осигурявате важни за нуждите на съвременния човек удобства</b><span style="font-weight: 400;"> като отопление, охлаждане и топла вода.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Основен елемент на всеки вид термопомпена система е </span><b>термопомпата</b><span style="font-weight: 400;">. Най-общо казано, това устройство &ldquo;</span><b>взема&rdquo; топлинната енергия от друг енергоизточник като я транспортира до краен топлоотдаващ модул.</b><span style="font-weight: 400;"> Това могат да бъдат различни уреди в помещението - конвектор, радиатор и т.н.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">За да функционира, </span><b>термопомпата използва електричество, което в частност идва от възобновяеми източници на енергия.</b><span style="font-weight: 400;"> Този фактор категоризира термопомпените системи като едни от високоефективните и природосъобразни методи за климатизация.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Какви са видовете термопомпени системи и какви са конкретните им особености? Отговорите на тези въпроси обобщаваме в следващите редове.</span></p> <h2><b>Термопомпени системи: видове и основни характеристики</b></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Термопомпите са</span><b> устройствата, които са задължителна част от термопомпената система.</b><span style="font-weight: 400;"> В зависимост от работния им процес и главно от топлоизточника, чиято енергия се използва, се открояват следните видове термопомпени системи.</span></p> <h3><b>Хидротермални термопомпени системи (&ldquo;вода - вода&rdquo;)</b></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Този тип термопомпени системи </span><b>използват като основен енергоизточник вода</b><span style="font-weight: 400;">. За нуждите ѝ тя се извлича от различни източници на подпочвени води - кладенци, дренажи и други водоизточници от този тип.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Хидротермалните термопомпени системи работят на следния принцип - водата се изпомпва до термопомпата, като преминавайки през нея се </span><b>осъществява процесът на топлоотделяне</b><span style="font-weight: 400;">, вследствие на това водата се охлажда.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Отделената топлина се </span><b>насочва към топлоносителя на вътрешната отоплителна инсталация</b><span style="font-weight: 400;"> (най-често вътрешна тръбна инсталация парно - радиатори, лири, конвектори), а охладената вече вода се връща обратно към първоизточника си.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Хидротермалната отоплителна система и термопомпите, проектирани за такъв тип работа, се </span><b>характеризират с висока степен на ефективност</b><span style="font-weight: 400;"> поради постоянната&nbsp; температура на подпочвените води и съответно непроменливото ниво на коефициента на трансформация (COP).</span></p> <p><b>COP </b><span style="font-weight: 400;">е показател за отношението между </span><b>консумираната електрическа мощност и произведената топлинна енергия. </b><span style="font-weight: 400;">Посредством него се определя доколко една система за отопление и/или охлаждане е ефективна, или не.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Голямо преимущество на термопомпената система &ldquo;вода - вода&rdquo; е, че </span><b>охлаждането през лятото става директно с температурата на енергоизточника </b><span style="font-weight: 400;">(подпочвените води), като реално в случая липсва разход на&nbsp; електроенергия.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Широкият асортимент от термопомпи с различни мощности, които работят по модела &ldquo;вода - вода&rdquo;, предоставя възможност за </span><b>инсталирането на хидротермална термопомпена система,</b><span style="font-weight: 400;"> както за различни по големина жилищни сгради, така и за обществени, индустриални и административни помещения.</span></p> <h3><b>Геотермални термопомпени системи (&ldquo;земя - вода&rdquo;)</b></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Геотермалната топлинна енергия,</span><b> образуваща се вследствие на погълнатата слънчева радиация</b><span style="font-weight: 400;">, се извлича от горните почвени слоеве. Термопомпените системи от този тип се изграждат с </span><b>вертикален или хоризонтален топлообменник,</b><span style="font-weight: 400;"> представляващ тръбна разводка (затворен маршрут от тръби, в който циркулира водата) от полиетиленова тръба.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Хоризонталните топлообменници са е</span><b>фективно средство за извличане на топлината от най-горните земни слоеве</b><span style="font-weight: 400;">. Основен недостатък при изграждането ѝ е необходимостта от сравнително голяма свободна площ за монтаж.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Геотермалните термопомпени системи, използващи вертикален топлообменник, се </span><b>полагат вертикално в сондажни отвори с дълбочина от 100 м.</b><span style="font-weight: 400;"> В тях циркулира топлоносител под формата на разтвор от етилен гликол. Материалът,&nbsp; който служи за уплътнител на тръбата, се отличава с </span><b>висока топлопроводимост за постигане на максимална ефективен топлопренос.&nbsp;</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Благодарение на циркулационна помпа, </span><b>затопленият разтвор от топлообменникът се засмуква</b><span style="font-weight: 400;">, за да се придвижи до термопомпения агрегат. Тук топлината от разтвора се отнема, за да се предаде отново към </span><b>вътрешната отоплителна инсталация. </b><span style="font-weight: 400;">Охладеният разтвор от термопомпата се връща отново в топлообменника за повтарянето на процеса.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Предвид малките температурни вариации под земята (2-3&deg;С годишни разлики), </span><b>геотермалните термопомпени системи се отличават с високо постоянно ниво на&nbsp; COP </b><span style="font-weight: 400;">- </span><b>&nbsp;от 4 до 8 kW.&nbsp;</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Предвид трудоемкостта и времето, необходимо за инсталирането ѝ, </span><b>този тип термопомпени системи са сравнително скъпи.</b><span style="font-weight: 400;"> Високата им цена се обуславя от набора от изкопни дейности на сондажи и терени с големи площи.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Важно е да отбележим, че </span><b>термопомпените системи от този тип са ефективно решение за добиването на топлина,</b><span style="font-weight: 400;"> която е &ldquo;складирана&rdquo; от слънчевите лъчи. Термопомпите &ldquo;вода - земя&rdquo; не бива да се бъркат с процеса по извличане на директната геотермална енергия, която се добива само посредством циркулационна помпа.</span></p> <h3><b>Термопомпени системи &ldquo;въздух - вода&rdquo;</b></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Термопомпените системи &ldquo;въздух - вода&rdquo; са&nbsp; </span><b>изградени от вътрешен и външен модул, като връзката помежду им става с медна тръбна разводка.</b><span style="font-weight: 400;"> Външното тяло се монтира върху фасада, покрив, тераса на сградата, а вътрешният модул трябва да е на разстояние не по-малко </span><b>от 25 м.&nbsp;</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Както става ясно от името ѝ, </span><b>тази система се захранва с външен въздух,</b><span style="font-weight: 400;"> като в режим отопление външният агрегат &ldquo;взема&rdquo; топлия въздух отвън, като го пренася до вътрешния модул (воден топлообменник). Последният, от своя страна, </span><b>предава топлината на вътрешно отоплителната инсталация.</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Съвременните термопомпени системи &ldquo;въздух - вода&rdquo; работят добре и при ниски температури на въздуха (до -20&deg;С). По тази причина, можете да бъдете сигурни, че по време на целия отоплителен сезон </span><b>топлинната енергия към инсталацията ще бъде гарантирана.</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Термопомпите &ldquo;въздух - вода&rdquo;</span><b> осъществяват топлопренос към отоплителната инсталация с температура от 30&deg;С до 45&deg;С.</b><span style="font-weight: 400;"> Предвид това, за този тип термопомпени системи са подходящи инсталации на водно подово отопление и/или вентилаторни конвектори. Последните са необходими, ако желаете да </span><b>охлаждате помещенията през летните месеци.</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Термопомпените системи &ldquo;въздух - вода&rdquo; са подходящи както за сгради, които са ново строителство, така и при обновяване на стара климатична инсталация. Важно условие е сградата да има добра изолация, тъй като колкото по-добре изолирана е, </span><b>толкова по-малко електроенергия ще е необходима на термопомпата</b><span style="font-weight: 400;"> за отоплението и/или охлаждането на помещенията.</span></p> <h2><b>Защо да се доверите на термопомпените системи от най-ново поколение?&nbsp;</b></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Няколко са основните предимства на съвременните термопомпени системи, които ги правят </span><b>идеалния избор за климатизацията на сгради от всякакъв тип.</b><span style="font-weight: 400;">&nbsp;</span></p> <h3><b>Високо степен на ефективност</b></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Фактът, че при консумиран </span><b>1 kW </b><span style="font-weight: 400;">електроенергия </span><b>термопомпата генерира средно 3-8&nbsp; kW</b><span style="font-weight: 400;">, е показателен за това колко висока е степента на ефективност на този тип съвремени системи.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Разбира се, </span><b>показателите варират в зависимост от множество фактори </b><span style="font-weight: 400;">като вида и качество на използваната термопомпа или типа инсталация на термопомпена система. Като </span><b>енергийно ефективна термопомпена система </b><span style="font-weight: 400;">експертите определят тази с COP между 4 и 6 kW.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">В сравнение с останалите методи, използвани в домакинствата за отопление и/или охлаждане, при термопомпените системи COP е далеч по-висок.&nbsp;</span></p> <p><b>За справка:</b></p> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">COP на обикновените отоплителни уреди - </span><b>1.0 </b><b>kW&nbsp;</b></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">COP </span><span style="font-weight: 400;">газови котли -</span><b> 0.85 </b><b>kW</b></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">COP </span><span style="font-weight: 400;">котли на дървени въглища - </span><b>0.70 </b><b>kW</b></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;">Термопомпените системи за отопление са с най-висока степен на енергийна ефективност в сравнение с всяка друга отоплителна система, респективно, те се характеризират с </span><b>най-ниски месечни сметки</b><span style="font-weight: 400;">. Макар че този показател може да варира в зависимост от вече споменатите фактори, </span><b>термопомпените системи могат да намалят месечната ви сметка за ток с до около 70%.&nbsp;</b></p> <h3><b>Оптимален контрол</b></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Наред с това, че </span><b>работят чисто и ефективно и пречистват въздуха в помещенията, </b><span style="font-weight: 400;">различните видове термопомпени системи ви дават възможност за осъществяване на оптимален работен контрол. Той става възможен, благодарение на средства като термостати, онлайн контрол посредством съвременни смарт приложения и други.&nbsp;</span></p> <h3><b>Сигурност от най-високо ниво&nbsp;</b></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Не на последно място, т</span><b>ермопомпените системи се отличават с високо си ниво на сигурност.</b><span style="font-weight: 400;"> В сравнение с някои други средства и системи при този тип отопление липсва горящ огън. Няма повърхности, които да се загряват дотолкова, че да предизвикат опасност от запалване или изгаряния на деца и/или възрастни.</span></p> <p><b>Термопомпените системи</b> <b>предлагат оптимален вариант</b><span style="font-weight: 400;">, тъй като освен че могат да отопляват, могат и да охлаждат (с наличието на оборудване за някои видове термопомпи).&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Този ефект не може да бъде постигнат с нито една от </span><b>традиционните системи за отопление </b><span style="font-weight: 400;">- дърва, въглища, пелети или газ. Осигуряването на повече свободно време, предвид високата им степен на работна независимост, е още един плюс, който бихме могли да споменем в заключение.</span></p>

Сравнение на продукти

Онлайн магазинът използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки