Меню
Меню
Смог: Факти, последици и предпазни мерки

05.09.2019 19:24:14

Смог: Факти, последици и предпазни мерки

Смогът е екологично замърсяване, което може да навреди на дихателните пътища.

 
СМОГЪТ Е СЕРИОЗЕН ЕКОЛОГИЧЕН ПРОБЛЕМ НА СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО. ЩЕ РАЗГЛЕЖДАМЕ ЗА ПРИЧИНИТЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕТО НА СМОГ, ВИДОВЕТЕ СМОГ И ВЛИЯНИЕТО ВЪРХУ ЗДРАВЕТО. КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИВ В ЕЖЕДНЕВИЕТО.
 
СЪДЪРЖАНИЕ:
 • Как се обазува смог
 • Смое от горските пожари
 • Видове смог
 • Мокър смог
 • Фотохимичен (сух) смог от типа Лос Анджелис
 • Вулканичен смог
 • Леден смог
 • Частици PM2.5 и PM10
 • Въздействието на смога върху околната среда
 • Как да се справим със смога?

 

Смогът е смес от дим, мъгла и замърсители. Този термин от английски произход („smog”) е сливане на двете английски думи „smoke” и „fog” - „дим” и „мъгла”. Тази дума е използвана за първи път в Лондон в началото на 1900 г., за да опише екологичната ситуация в града.

Според няколко източника терминът е използван за първи път от д-р Хенри Антоан дьо Во. Ученият описва един вид смог - комбинация от дим и серен диоксид, резултат от активното използване на въглища за отопление на домовете и бизнеса в Англия.

В наши дни смогът е разпространен не само във Великобритания, но и в много други индустриализирани страни. Как възниква това опасно явление, какви са неговите видове и отрицателни последици? Нека да разберем.

Как се образува смог

Причините за образуването на смог могат да бъдат следните:

 • природни и торфени пожари;
 • изгорели газове на автомобили;
 • дейности на електроцентрали и фабрики;
 • изгаряне на въглища;
 • тютюнопушенето;
 • вредни изпарения от много потребителски продукти, включително химически разтворители, багрила или дори спрей за коса.

Когато слънчевата светлина и топлината реагират с вредни газове и частици в атмосферата, тогава възниква вредна мъгла.

Основните случаи на смог често са свързани с тежък трафик, висока температура на въздуха, слънчева светлина и спокойно време. И така, ниската скорост на вятъра позволява смогът да се застоява в определена зона. Застояването на въздуха може да допринесе и за температурната инверсия, при която топъл въздух в близост до повърхността на земята и всички замърсители в нея са блокирани от „капак“ на студен въздух.

Освен други вредни вещества и газове, смогът съдържа въглероден оксид, който ние познаваме като въглероден окис. Не се забелязва за нас, тъй като няма миризма или цвят, но задушаващият му ефект може значително да повлияе на здравето и дори да доведе до смърт.

 

Смог от горски пожари

Смогът, образуван в резултат на природни пожари е опасен, тъй като при изгарянето в атмосферата се отделя голямо количество въглероден окис. Този газ е безцветен и без мирис, но е токсичен за всички живи същества.

Горещото лято в България и умишлените горски палежи, провокират образуването на смог в големите градове в съседните региони. Поради мъгла и спокойно време, гражданите не виждат ясно синьо небе. По неофициална информация основните причинители на горски пожари са хора.

Видове смог

Познати са най-малко четири разновидности на смог: серен, фотохимичен,, вулканичен и леден.

Валжен смог от типа Лондон

Този тип се нарича още серен. Той е резултат от висока концентрация на серни оксиди във въздуха и се дължи на използването на серосъдържащи горива, по-специално въглища. Опасността от този тип се усложнява от високата концентрация на суспендирани частици във въздуха.

Един от най-сериозните инциденти, свързани с този тип, се случва в Лондон през 1952 година. Въглищата, които по това време активно се използват от за отопление, съдържат сяра, която увеличава количеството  серен диоксид във въздуха. Увеличават се и замърсяванията от изгорели газови от автомобили и дейностите на електроцентралите, работещи на въглища

„Големият смог“, надвиснал над града, бил толкова гъст, че пречил на движението на автомобили. Общественият транспорт и линейките спрират да работят. Мъглата прониква в помещенията. Много културни събития и прожекции на филми са отменени в Лондон: поради плътната завеса сцената и екранът не се виждат. Градски смог отнема живота на повече от 12 хиляди души; повече от 100 хиляди се разболяват от респираторни заболявания. Подобен смог надвисва над София през зимата на 2018 г., когато високата влажност, липсата на вятър и замърсяването от автомобили и твърдо гориво създават смог за повече от седмица.

Фотохимичен (сух) смог от типа Лос Анджелис

Фотохимичният или бял смог е най-често срещаният тип до момента. Образува се при взаимодействието на няколко вещества:

 • Азотни оксиди. Те се формират по време на изгарянето на гориво поради дейността на ТЕЦ, металургията и други области на промишленото производство. Също така появата на азотни оксиди се влияе от отработените газове. Минималните последици от тези съединения са дразнене на очите и носоглътката и задух.
 • Озон. Озонът е един от основните фактори, влияещи върху образуването на фотохимичен смог, и въпреки че е полезно химическо вещество в горната атмосфера, което ни предпазва от слънчева радиация, в долните слоеве е замърсител, който може да бъде вреден за човешкото здраве.
 • Суспендирани частици PM2.5. Това са най-малките частици прах, сажди, пепел и други замърсявания, които не можем да видим с просто око. PM2.5 е много опасен за човешкото здраве: съкращават продължителността на живота, свързват се с рак на белите дробове и заболявания на дихателната и сърдечно-съдовата система. За щастие, сега има HEPA филтри, които блокират влизането на тези частици в стаята.
 • Летливи органични съединения. Това са двойки бои, разтворители, бензин и други токсични вещества.

Фотохимичният смог е аерозол, който възниква, когато слънчевата светлина засяга азотни оксиди, въглеводороди и летливи органични съединения, които могат да бъдат открити в отработените газове и емисиите от централи и електроцентрали. В резултат смогът има светлокафяв цвят.

За разлика от Лондон, този тип се нарича Лос Анджелис - защото в града на ангелите милиони автомобили отделят повече от хиляда тона азотни оксиди на ден.

 

Вулканичен смог

Вулканичният смог е вид, който се образува в атмосферата в резултат на вулканично изригване. Вредните газове и частици се отделят от отдушника и реагират със слънчева светлина и кислород. Някои химикали във вулканичния смог могат да навредят на хората, животните и растенията. Хората могат да имат проблеми с дишането, дразнене на лигавиците и болки в гърлото. Този тип е характерен за страни, на чиято територия има действащи вулкани, например Хавайските острови.

Леден смог

Този вид се среща в природата много по-рядко от другите.

Метеорологичните условия, допринасящи за образуването на леден смог, са следните:

 • много ниска температура на въздуха;
 • липса на вятър;
 • висока влажност.

При такава аномалия на времто във въздуха се образуват малки ледени кристали, а всички замърсители са прикрепени към тях. Комбинацията от ледени кристали и частици от вредни вещества образува гъста мъгла, която се отразява негативно на кръвообращението и дихателната система.

 

Частици PM2.5 и PM10

Смогът, включително от горските пожари, освен въглеродния окис е опасен с високо съдържание на ултра фини частици PM2.5 и PM10.

Тези частици са толкова малки и леки, че не се утаяват под въздействието на гравитацията върху повърхността, а се намират във въздуха, вдишвайки се от живи същества, свободно достигат до белите дробове и навлизат в кръвообращението. Според Световната здравна организация (СЗО) излагането на опасни частици в дългосрочен план може да причини развитие на респираторни, сърдечно-съдови заболявания и рак на белите дробове.

Въздействието на смога върху околната среда

Смогът не само може да намали видимостта, но също така има отрицателен ефект върху здравето. Ефектите от въздействието му върху човешкото здраве варират от незначителни дразнения на очите и носоглътката до потенциално фатални заболявания, като рак на белия дроб. Силата на тези последици зависи от продължителността на мъглата, нейната плътност, концентрация и ниво на опасност на веществата, които съдържа. Смогът може да причини или да влоши заболявания като астма , емфизем, хроничен бронхит и др. Освен това намалява устойчивостта към настинки и белодробни инфекции.

Четири групи хора са особено чувствителни към смог:

  • Деца. Активните деца, прекарващи много време на открито, са изложени на най-голям риск от излагане на смес от дим и мъгла. Проучванията в Лондон също показват, че оцелелите от смог са по-склонни да развият астма и други респираторни заболявания.
  • Възрастнит, които прекарват много време на открито. Здравите възрастни на всяка възраст, които ходят много, играят спорт или работят на открито, се считат за по-предразположени към здравословни проблеми от смога.
  • Хората с респираторни заболявания. Хората с астма или други хронични респираторни заболявания са по-чувствителни и уязвими към въздействието на замърсителите. По правило те започват да изпитват неблагоприятни ефекти по-рано и при по-ниско ниво на експозиция от останалите.
  • Хора с повишена чувствителност. Всеки човек е индивидуален, така че някои здрави хора са по-чувствителни към озона и други газове и частици в смог, отколкото други, и могат да понесат по-неблагоприятни последици за здравето.

Ефектите от смог обаче не се ограничават до ефектите върху човешкото здраве. Учените твърдят, че той засяга и растенията и животните. Известно е също, че мъглата причинява корозия на сгради и превозни средства. Озонът в смог също има отрицателен ефект: инхибира растежа на растенията и уврежда културите и горите.

Как да се справим със смог?

Смогът е един от най-важните екологични проблеми в много страни, поради което държавите създават закони и системи за мониторинг, насочени към проследяване и намаляване на злощастната мъгла. Някои от законите включват ограничения за това какви химикали дадено предприятие може да изпуска в атмосферата, някои определят максимално допустимата концентрация на вещество във въздуха.

Всеки може да допринесе за предотвратяване на смог:

 • Трябва да ходите повече, да карате колело или да използвате обществен транспорт, когато е възможно.
 • По-добре е автомобилът да се зарежда рано сутрин или през нощта, когато навън все още е студено: това предотвратява нагряването на бензиновите пари и образуването на озон.
 • Ако възнамерявате да бъдете на открито, стойте далеч от райони, които са основни източници на замърсяване, като магистрали и фабрики.
 • За да предпазите себе си и семейството си от въздействието на замърсители, обърнете внимание на климатичната технология с филтрация на въздуха. Например, климатиците с активна филтрация и пречистване на въздуха, могат значително да ви предпазят от замърсяванията на външния въздух. В случай, че вече имате климатична система без пречистващи филтри, по-често измивайте праховите филтри или помислете за покупката на въздухопречиствател.
 • Избягвайте продукти (бои, разтворители и др.) С високо съдържание на летливи органични съединения.
 • Вместо газови уреди си струва да използвате електрически.

Вижте още: Как пречиства въздуха Плазмаклъстер технологията

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Грижа за въздуха

Блог за грижа за въздуха | Termos.bg

Смог: Факти, последици и предпазни мерки

SMOG: ФАКТИ, ПОСЛЕДИЦИ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

СМОГ: ФАКТИ, ПОСЛЕДИЦИ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ  СМОГ Е СЕРИОЗНА ЕКОЛОГИЧНА ПРОБЛЕМА НА СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО. ГОЛЯМИ МАГИСТИ ЗАВЪРШВА МНОГО ГРАДОВЕ - СМОГ: ФАКТИ, ПОСЛЕДИЦИ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ  СМОГ Е СЕРИОЗНА ЕКОЛОГИЧНА ПРОБЛЕМА НА СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО. ГОЛЯМИ МАГИСТИ ЗАВЪРШВА МНОГО ГРАДОВЕ - 2019-10-07T19:57:08+00:00 Смог: Факти, последици и предпазни мерки

<div class="yit_post_content title clearfix"> <div class="title-meta-wrapper"> <h1 class="post-title text-alignjustify">Смогът е екологично замърсяване, което може да навреди на дихателните пътища.</h1> <div class="left-block text-alignjustify">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="thumbnail single_big text-alignjustify"><img src="https://cdncloudcart.com/12317/files/image/smog-1.jpg" alt="" /></div> <div class="yit_the_content"> <article class="blog-artical-conteiner"> <div class="text-alignjustify"> <blockquote> <div class="blog-info-icon"><span class="notranslate" style="font-size: 10pt;">СМОГЪТ Е СЕРИОЗЕН ЕКОЛОГИЧЕН ПРОБЛЕМ НА СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО.</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span><span class="notranslate" style="font-size: 10pt;">ЩЕ РАЗГЛЕЖДАМЕ ЗА ПРИЧИНИТЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕТО НА СМОГ, ВИДОВЕТЕ СМОГ И ВЛИЯНИЕТО ВЪРХУ ЗДРАВЕТО. КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИВ В ЕЖЕДНЕВИЕТО.</span></div> </blockquote> <div class="blog-info-text">&nbsp;</div> <div class="blog-info-text"><span style="font-size: 14px;">СЪДЪРЖАНИЕ:</span></div> </div> <ul> <li class="blog-contents text-alignjustify">Как се обазува смог</li> <li class="blog-contents text-alignjustify">Смое от горските пожари</li> <li class="blog-contents text-alignjustify">Видове смог</li> <li class="blog-contents text-alignjustify">Мокър смог</li> <li class="blog-contents text-alignjustify">Фотохимичен (сух) смог от типа Лос Анджелис</li> <li class="blog-contents text-alignjustify">Вулканичен смог</li> <li class="blog-contents text-alignjustify">Леден смог</li> <li class="blog-contents text-alignjustify">Частици PM2.5 и PM10</li> <li class="blog-contents text-alignjustify">Въздействието на смога върху околната среда</li> <li>Как да се справим със смога?</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span class="notranslate">Смогът е смес от дим, мъгла и замърсители.</span> <span class="notranslate">Този термин от английски произход (&bdquo;smog&rdquo;) е сливане на двете английски думи &bdquo;smoke&rdquo; и &bdquo;fog&rdquo; - &bdquo;дим&rdquo; и &bdquo;мъгла&rdquo;.</span> <span class="notranslate">Тази дума е използвана за първи път в Лондон в началото на 1900 г., за да опише екологичната ситуация в града.</span></p> <p class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Според няколко източника терминът е използван за първи път от д-р Хенри Антоан дьо Во.&nbsp;</span><span class="notranslate">Ученият описва един вид смог - комбинация от дим и серен диоксид, резултат от активното използване на въглища за отопление на домовете и бизнеса в Англия.</span></p> <p class="text-alignjustify"><span class="notranslate">В наши дни смогът е разпространен не само във Великобритания, но и в много други индустриализирани страни.</span> <span class="notranslate">Как възниква това опасно явление, какви са неговите видове и отрицателни последици?</span> <span class="notranslate">Нека да разберем.</span></p> <h2 id="kak-obrazuetsya-smog" class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Как се образува смог</span></h2> <p class="blog-aligncenter text-alignjustify"><img src="https://cdncloudcart.com/12317/files/image/smog-4.jpg" alt="" /></p> <p class="text-alignjustify"><span class="notranslate"><strong>Причините за образуването на смог могат да бъдат следните:</strong></span></p> <ul class="li-bottom-indent-5 text-alignjustify"> <li><span class="notranslate">природни и торфени пожари;</span></li> <li><span class="notranslate">изгорели газове на автомобили;</span></li> <li><span class="notranslate">дейности на електроцентрали и фабрики;</span></li> <li><span class="notranslate">изгаряне на въглища;</span></li> <li><span class="notranslate">тютюнопушенето;</span></li> <li><span class="notranslate">вредни изпарения от много потребителски продукти, включително химически разтворители, багрила или дори спрей за коса.</span></li> </ul> <p class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Когато слънчевата светлина и топлината реагират с вредни газове и частици в атмосферата, тогава възниква вредна мъгла.</span></p> <p class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Основните случаи на смог често са свързани с тежък трафик, висока температура на въздуха, слънчева светлина и спокойно време.</span> <span class="notranslate">И така, ниската скорост на вятъра позволява смогът да се застоява в определена зона.</span>&nbsp;Застояването на въздуха&nbsp;<span class="notranslate">може да допринесе и за температурната инверсия, при която топъл въздух в близост до повърхността на земята и всички замърсители в нея са блокирани от &bdquo;капак&ldquo; на студен въздух.</span></p> <p class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Освен други вредни вещества и газове, смогът съдържа въглероден оксид, който ние познаваме като въглероден окис.</span> <span class="notranslate">Не се забелязва за нас, тъй като няма миризма или цвят, но задушаващият му ефект може значително да повлияе на здравето и дори да доведе до смърт.</span></p> <div class="conteiner-banner-blog"> <div class="cut_for_amp_end text-alignjustify">&nbsp;</div> <h2 id="ot-pogarov" class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Смог от горски пожари</span></h2> <p class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Смогът, образуван в резултат на природни пожари&nbsp;</span><span class="notranslate">е опасен, тъй като при изгарянето в атмосферата се отделя голямо количество въглероден окис.</span> <span class="notranslate">Този газ е безцветен и без мирис, но е токсичен за всички живи същества.</span></p> <p class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Горещото лято в България и умишлените горски палежи, провокират образуването на смог в големите градове в съседните региони.</span> <span class="notranslate">Поради мъгла и спокойно време, гражданите не виждат ясно синьо небе.</span> <span class="notranslate">По неофициална информация основните причинители на горски пожари са хора.</span></p> <h2 id="vidi-smoga" class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Видове смог</span></h2> <p class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Познати са най-малко четири разновидности на смог: серен, фотохимичен,, вулканичен и леден.</span></p> <h3 class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Валжен смог от типа Лондон</span></h3> <p class="blog-aligncenter text-alignjustify"><img src="https://cdncloudcart.com/12317/files/image/smog-2.jpg" alt="" /></p> <p class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Този тип се нарича още серен.</span> <span class="notranslate">Той е резултат от висока концентрация на серни оксиди във въздуха и се дължи на използването на серосъдържащи горива, по-специално въглища.&nbsp;</span><span class="notranslate">Опасността от този тип се усложнява от високата концентрация на суспендирани частици във въздуха.</span></p> <p class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Един от най-сериозните инциденти, свързани с този тип, се случва в Лондон през 1952 година.&nbsp;</span><span class="notranslate">Въглищата, които по това време активно се използват от за отопление, съдържат сяра, която увеличава количеството &nbsp;серен диоксид във въздуха.</span>&nbsp;Увеличават се&nbsp;<span class="notranslate">и замърсяванията от изгорели газови от автомобили и дейностите на електроцентралите, работещи на въглища</span></p> <p class="text-alignjustify"><span class="notranslate">&bdquo;Големият смог&ldquo;, надвиснал над града, бил толкова гъст, че пречил на движението на автомобили.</span> <span class="notranslate">Общественият транспорт и линейките спрират да работят.</span> <span class="notranslate">Мъглата прониква в помещенията.</span> <span class="notranslate">Много културни събития и прожекции на филми са отменени в Лондон: поради плътната завеса сцената и екранът не се виждат.</span>&nbsp;Г<span class="notranslate">радски смог отнема живота на повече от 12 хиляди души;</span> <span class="notranslate">повече от 100 хиляди се разболяват от респираторни заболявания. Подобен смог надвисва над София през зимата на 2018 г., когато високата влажност, липсата на вятър и замърсяването от автомобили и твърдо гориво създават смог за повече от седмица.</span></p> <h3 class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Фотохимичен (сух) смог от типа Лос Анджелис</span></h3> <p class="blog-aligncenter text-alignjustify"><img src="https://cdncloudcart.com/12317/files/image/smog-1.jpg" alt="" /></p> <p class="text-alignjustify"><span class="notranslate"><strong>Фотохимичният или бял смог</strong> е най-често срещаният тип до момента.</span> <span class="notranslate">Образува се при взаимодействието на няколко вещества:</span></p> <ul class="li-bottom-indent-10 text-alignjustify"> <li><span class="notranslate"><strong>Азотни оксиди.</strong></span> <span class="notranslate">Те се формират по време на изгарянето на гориво поради дейността на ТЕЦ, металургията и други области на промишленото производство.</span> <span class="notranslate">Също така появата на азотни оксиди се влияе от отработените газове.</span> <span class="notranslate">Минималните последици от тези съединения са дразнене на очите и носоглътката и задух.</span></li> <li><span class="notranslate"><strong>Озон.</strong></span> <span class="notranslate">Озонът е един от основните фактори, влияещи върху образуването на фотохимичен смог, и въпреки че е полезно химическо вещество в горната атмосфера, което ни предпазва от слънчева радиация, в долните слоеве е замърсител, който може да бъде вреден за човешкото здраве.</span></li> <li><span class="notranslate"><strong>Суспендирани частици PM2.5.</strong></span> <span class="notranslate">Това са най-малките частици прах, сажди, пепел и други замърсявания, които не можем да видим с просто око.</span> <span class="notranslate">PM2.5 е много опасен за човешкото здраве: съкращават продължителността на живота, свързват се с рак на белите дробове и заболявания на дихателната и сърдечно-съдовата система.</span> <span class="notranslate">За щастие, сега има <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;rurl=translate.google.com&amp;sl=ru&amp;sp=nmt4&amp;tl=bg&amp;u=https://tion.ru/blog/hepa-filtr/%3Futm_source%3Dblog%26utm_medium%3Dpost%26utm_campaign%3Dsmog&amp;xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&amp;usg=ALkJrhigeh3cxBrs0hOgQDBG8lwRxVu5_w"><span style="color: #000000;">HEPA филтри</span>,</a> които блокират влизането на тези частици в стаята.</span></li> <li><span class="notranslate"><strong>Летливи органични съединения.</strong></span> <span class="notranslate">Това са двойки бои, разтворители, бензин и други токсични вещества.</span></li> </ul> <p class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Фотохимичният смог е аерозол, който възниква, когато слънчевата светлина засяга азотни оксиди, въглеводороди и летливи органични съединения, които могат да бъдат открити в отработените газове и емисиите от централи и електроцентрали.</span> <span class="notranslate">В резултат смогът има светлокафяв цвят.</span></p> <div class="blog-blockquote text-alignjustify"> <div class="blog-blockquote-icon"> <blockquote> <div class="cut_for_amp_start"><strong>За разлика от Лондон, този тип се нарича Лос Анджелис - защото в града на ангелите милиони автомобили отделят повече от хиляда тона азотни оксиди на ден.</strong></div> </blockquote> </div> </div> <h3 class="text-alignjustify">&nbsp;</h3> <h3 class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Вулканичен смог</span></h3> <p class="blog-aligncenter text-alignjustify"><img src="https://cdncloudcart.com/12317/files/image/smog-7.jpg" alt="" /></p> <p class="text-alignjustify"><span class="notranslate"><strong>Вулканичният смог</strong> е вид, който се образува в атмосферата в резултат на вулканично изригване.</span> <span class="notranslate">Вредните газове и частици се отделят от отдушника и реагират със слънчева светлина и кислород.</span> <span class="notranslate">Някои химикали във вулканичния смог могат да навредят на хората, животните и растенията.</span> <span class="notranslate">Хората могат да имат проблеми с дишането, дразнене на лигавиците и болки в гърлото.</span> <span class="notranslate">Този тип е характерен за страни, на чиято територия има действащи вулкани, например Хавайските острови.</span></p> <h3 class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Леден смог</span></h3> <p class="blog-aligncenter text-alignjustify"><img src="https://cdncloudcart.com/12317/files/image/smog-3.jpg" alt="" /></p> <p class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Този вид се среща в природата много по-рядко от другите.</span></p> <p class="text-alignjustify"><span class="notranslate"><strong>Метеорологичните условия, допринасящи за образуването на леден смог, са следните:</strong></span></p> <ul class="li-bottom-indent-5 text-alignjustify"> <li><span class="notranslate">много ниска температура на въздуха;</span></li> <li><span class="notranslate">липса на вятър;</span></li> <li><span class="notranslate">висока влажност.</span></li> </ul> <p class="text-alignjustify"><span class="notranslate">При такава аномалия на времто във въздуха се образуват малки ледени кристали, а всички замърсители са прикрепени към тях.</span> <span class="notranslate">Комбинацията от ледени кристали и частици от вредни вещества образува гъста мъгла, която се отразява негативно на кръвообращението и дихателната система.</span></p> <div class="conteiner-banner-blog"> <div class="cut_for_amp_end text-alignjustify">&nbsp;</div> <h2 id="PM" class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Частици PM2.5 и PM10</span></h2> <p class="blog-aligncenter text-alignjustify"><img src="https://cdncloudcart.com/12317/files/image/screenshot-2019-09-05-at-22-09-31.png" alt="" /></p> <p class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Смогът, включително от горските пожари, освен въглеродния окис е опасен с високо съдържание на ултра фини частици PM2.5 и PM10.</span></p> <p class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Тези частици са толкова малки и леки, че не се утаяват под въздействието на гравитацията върху повърхността, а се намират във въздуха, вдишвайки се от живи същества, свободно достигат до белите дробове и навлизат в кръвообращението.</span> <span class="notranslate">Според Световната здравна организация (СЗО) излагането на опасни частици в дългосрочен план може да причини развитие на респираторни, сърдечно-съдови заболявания и рак на белите дробове.</span></p> <h2 id="ekolog-posled-smoga" class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Въздействието на смога върху околната среда</span></h2> <p class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Смогът не само може да намали видимостта, но също така има отрицателен ефект върху здравето.</span> <span class="notranslate">Ефектите от въздействието му върху човешкото здраве варират от незначителни дразнения на очите и носоглътката до потенциално фатални заболявания, като рак на белия дроб.</span> <span class="notranslate">Силата на тези последици зависи от продължителността на мъглата, нейната плътност, концентрация и ниво на опасност на веществата, които съдържа.</span> <span class="notranslate">Смогът може да причини или да влоши заболявания като <span style="color: #000000;">астма</span> , емфизем, хроничен бронхит и др.</span> <span class="notranslate">Освен това намалява устойчивостта към настинки и белодробни инфекции.</span></p> <p class="text-alignjustify"><span class="notranslate"><strong>Четири групи хора са особено чувствителни към смог:</strong></span></p> <ul class="li-bottom-indent-10 text-alignjustify"> <ul class="li-bottom-indent-10"> <li><span class="notranslate"><strong>Деца.</strong></span> <span class="notranslate">Активните деца, прекарващи много време на открито, са изложени на най-голям риск от излагане на смес от дим и мъгла.</span> <span class="notranslate">Проучванията в Лондон също показват, че оцелелите от смог са по-склонни да развият астма и други респираторни заболявания.</span></li> <li><span class="notranslate"><strong>Възрастнит, които прекарват много време на открито.</strong></span> <span class="notranslate">Здравите възрастни на всяка възраст, които ходят много, играят спорт или работят на открито, се считат за по-предразположени към здравословни проблеми от смога.</span></li> <li><span class="notranslate"><strong>Хората с респираторни заболявания.</strong></span> <span class="notranslate">Хората с астма или други хронични респираторни заболявания са по-чувствителни и уязвими към въздействието на замърсителите.</span> <span class="notranslate">По правило те започват да изпитват неблагоприятни ефекти по-рано и при по-ниско ниво на експозиция от останалите.</span></li> <li><span class="notranslate"><strong>Хора с повишена чувствителност.</strong></span> <span class="notranslate">Всеки човек е индивидуален, така че някои здрави хора са по-чувствителни към озона и други газове и частици в смог, отколкото други, и могат да понесат по-неблагоприятни последици за здравето.</span></li> </ul> </ul> <p class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Ефектите от смог обаче не се ограничават до ефектите върху човешкото здраве.</span> <span class="notranslate">Учените твърдят, че той засяга и растенията и животните.</span> <span class="notranslate">Известно е също, че мъглата причинява корозия на сгради и превозни средства.</span> <span class="notranslate">Озонът в смог също има отрицателен ефект: инхибира растежа на растенията и уврежда културите и горите.</span></p> <h2 id="kak-borot-smog" class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Как да се справим със смог?</span></h2> <p class="blog-aligncenter text-alignjustify"><img src="https://cdncloudcart.com/12317/files/image/smog-6.jpg" alt="" /></p> <p class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Смогът е един от най-важните екологични проблеми в много страни, поради което държавите създават закони и системи за мониторинг, насочени към проследяване и намаляване на злощастната мъгла.</span> <span class="notranslate">Някои от законите включват ограничения за това какви химикали дадено предприятие може да изпуска в атмосферата, някои определят максимално допустимата концентрация на вещество във въздуха.</span></p> <p class="text-alignjustify"><span class="notranslate"><strong>Всеки може да допринесе за предотвратяване на смог:</strong></span></p> <ul class="li-bottom-indent-10"> <li class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Трябва да ходите повече, да карате колело или да използвате обществен транспорт, когато е възможно.</span></li> <li class="text-alignjustify"><span class="notranslate">По-добре е автомобилът да се зарежда рано сутрин или през нощта, когато навън все още е студено: това предотвратява нагряването на бензиновите пари и образуването на озон.</span></li> <li class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Ако възнамерявате да бъдете на открито, стойте далеч от райони, които са основни източници на замърсяване, като магистрали и фабрики.</span></li> <li class="text-alignleft"><span class="notranslate">За да предпазите себе си и семейството си от въздействието на замърсители, обърнете внимание на климатичната технология с филтрация на въздуха.</span> <span class="notranslate">Например, климатиците с активна филтрация и пречистване на въздуха, могат значително да ви предпазят от замърсяванията на външния въздух. В случай, че вече имате климатична система без пречистващи филтри, по-често измивайте праховите филтри или помислете за покупката на въздухопречиствател.</span></li> <li class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Избягвайте продукти (бои, разтворители и др.) С високо съдържание на летливи органични съединения.</span></li> <li class="text-alignjustify"><span class="notranslate">Вместо газови уреди си струва да използвате електрически.</span></li> </ul> <p><em><strong>Вижте още:</strong></em> <em><strong><a href="https://termos.cloudcart.net/article/kak-prechistva-vazduha-plazmaklaster-tehnologiyata">Как пречиства въздуха Плазмаклъстер технологията</a></strong></em></p> </div> </div> </article> </div>

, ,
Сравнение на продукти

Онлайн магазинът използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки