Меню
Меню
Съвети за правилна експлоатация на климатика

08.03.2022 12:08:31

Съвети за правилна експлоатация на климатика

Като един от предпочитаните и все по-масово използвани както в бита, така и в индустрията електроуреди, климатиците пораждат редица въпроси относно правилната им експлоатация. 

И ако за дългогодишен ползвател на този тип устройства боравенето с тях може да е като детска игра, то за тези, които се срещат с тях за първи път, следващите редове биха им били от полза. 

Тук отговаряме на едни от най-често задаваните въпроси във връзка с правилната експлоатация на климатика през цялата година. Обобщаваме съвети и добри практики, препоръчани от експерти в индустрията, които могат да бъдат полезни както за дългогодишните ползватели, така и за новите почитатели на съвременните интелигентни климатични системи.

Какво трябва да знаем относно работните режими на климатиците?

Макар че и по-старите, и по-новите климатици основават работата си на сравнително сходни принципи, съвременните климатични системи могат да бъдат определени като сложни работни системи. Причината е, че с годините фокусът в производството им е насочен към това да се осигури по-голям комфорт за ползвателите, като това пряко рефлектира върху функционалността им. 

Интелигентните климатични системи принципно изискват от нас да включим климатика и да го настроим на желаната температура. Общо взето, дотук се ограничава работата ни с климатика днес. 

Както знаете, климатикът има два основни режима на работа - отопление и охлаждане. Нека разгледаме по-подробно всеки от тях, както и няколко основни съвета, към които да се придържате при тях. 

Режим отопление 

Обикновено функцията е обозначена на английски език като “Heat”, а иконата на дистанционното управление и индикацията на дисплея са слънце. В този работен режим климатикът отделя топъл въздух, който цели да затопли обитаваното помещение. 

Важно е устройството да не работи на максимална мощност, тъй като това все по-често ще го включва в размразяващ режим (т.нар. дефрост). Ефективността на климатика в този период много зависи от атмосферната температура навън.

Когато купуваме климатик за дома, обикновено го вземаме с идеята да се топлим и охлаждаме с него. Става ли въпрос за отопление обаче, винаги предвидете мощност на уреда в аванс. 

С други думи, ако ще отоплявате стая от 20 м2, вземете климатик, предназначен за 25 м2. По този начин можете да сте сигурни, че дори температурите навън да паднат драстично под нулата, у дома ще е достатъчно топло, дори и когато климатикът не работи на максимална отоплителна мощ, което, както казахме, не е препоръчително. 

Режим охлаждане

Режим “охлаждане” често се именува като “Cool” от английски език. Иконата на този режим е снежинка, изрисувана на копчето на дистанционното и/или появяваща се на дисплея му. 

Преди началото на активния летен сезон е важно да се направи проверка на всички компоненти на климатика, както и на един от основните му параметри - нивото на фреона (хладилен агент). Процедурата се осъществява от специалисти по сервизна поддръжка посредством употребата на специализирана техника. 

Ако се окаже, че нивото на хладилния агент е ниско, техниците са тези, които могат да презаредят климатика ви и да отстранят всички други неизправности за гарантиране безпроблемната му работа през летния сезон.

Често срещан проблем при употребата на климатик през лятото е студената струя и страхът от това потребителите да не си навлекат настинка в разгара на лятото. Поради тази причина редица прибягват до изключването му. 

Това е вариант, но не и когато температурите навън са драстично високи и климатика ще се изключва и включва през твърде кратки интервали от време. 

Настинката е напълно възможен неблагоприятен ефект върху здравето, когато устройството не се използва правилно. Оптималната работна температура на климатика през лятото следва да е между 25˚С и 26˚С. Както добре знаете, тази температура в режим на охлаждане има много голяма разлика със същата в режим на отопление.

В зависимост от модела климатично устройство, което използвате, е възможно да имате допълнителен режим на охлаждане - нощен режим. Включвайки го, системата намалява скоростта на вентилатора. По този начин, освен че се намалява произвежданият от нея шум, намалява и степента на охлаждане на уреда - температурата спада с едни около 2˚С - 3˚С.

В съответния сезон климатикът следва да бъде включен към съответния работен режим

Смяната на сезоните предполага и смяна на работния режим на климатика - от летен в зимен и от зимен в летен. Съответно от режим на охлаждане в режим на отопление и обратно. Ако регулирате само температурата на климатика, той няма да започне да затопля или охлажда, без да включите конкретния работен режим. 

Да изключваме ли, или не климатика?

Правилото по отношение включването и изключването на климатика е просто - не изключвайте климатика през целия отоплителен сезон, както и през най-топлите дни от годината. Това правило не важи, ако ще отсъствате от дома си за два или повече от два дни. 

Когато отивате на гости у роднини за седмица например, логично би било да изключите уреда дори и от електрическата мрежа. В противен случай обаче, изключването му не е препоръчително. Климатикът може да постигне оптимални нива на комфорт и разход на енергия, само ако е включен постоянно.

Изключването на климатика през зимата може да бъде дори вредно за уреда ви и да наруши неговата работна ефективност впоследствие. Когато температурите през зимата паднат до 0˚С или под 0˚С, прекъсването на работата на уреда кара компресорът му да работи на много по-високи обороти. 

Това рефлектира директно върху консумацията му на електричество. Същевременно има реална опасност външният топлообменник да замръзне при многократно прекъсване на работата му и конкретно размразителния режим на уреда. 

Днес масово се използват инверторни климатични системи. Те са изключително подходящи и за двата сезона. Инверторната технология осигурява поддръжката на равномерната температура в помещението. 

Този тип уреди правят голям разход на енергия в самото начало, докато климатизират цялото помещение. След като влезе в режим на нормална работа обаче, електроконсумацията намалява, а температурата остава в границите на комфортната зона, зададена от потребителя.

През лятотото можете да си позволите и да изключите климатика, ако смятате, че нямате нужда от него. Това обаче не е добре да се случва по време на най-горещите летни дни, тъй като на климатика ше му е нужно много повече време да охлади, преобразувайки горещия въздух отвън в хладен за осигуряване на комфорта ви.

Какви е оптималната работни температура?

По отношение на задаваната температура преди всичко е важно обитателите на помещението да се чувстват добре - т.е. нито да им е студено, нито да им е твърде топло. Редица съвременни климатични устройства разполагат и със сензори за движение, които следят за присъствието на хора в стаята. 

В случай че датчиците индикират липсата на движение в отопляемото помещение, автоматично преминават в режим на отопление или охлаждане с 1-2 градуса по-ниски от първоначално зададените. 

Когато сензорите идентифицират отново движение в стаята, те повишават температурата си отново, без дори да почувствате разлика. Освен създаването на високи нива на уют и комфорт, тази интелигентна функция повишава и икономията на уреда.

Тук е важно да отбележим, че задаването на оптимална работна температура има значение не толкова за икономията на енергия, колкото за поддържането на желания климат в стаята. Тя пряко зависи от разликата между температурата навън и тази вътре. 

Тук си струва да се спомене и топлозагубата на помещението като фактор, който също има значение. Добре изолираното помещение значително ще повиши ефективността на отоплителния уред у дома и ще намали сметките ви за ток.

Филтрите на климатика - колко често да ги почистваме?

Опитът показва, че почистването на климатичните филтри по един-два пъти в месеца ще гарантира безпроблемната им работа за един продължителен период от време. Това е примерен период, разбира се. 

Важно е да се съобрази мястото, на което се ползва климатикът - дали това е жилището ви, офисът, търговски обект, индустриално помещение или друг тип помещение. Запрашеността на въздуха е факторът, който ще определи точно колко често ще трябва да се почистват филтрите на вътрешното тяло на климатика.

Ако става въпрос за жилищни и офис сгради, то почистване един път на две седмици е достатъчно. Това са помещения, в които запрашеността не е особено висока, следователно филтрите няма от какво да се замърсят толкова много. 

При производствени и складови халета обаче, както и в по-големи търговски обекти, ежеседмичното почистване е наложително. Този тип климатизирани помещения се характеризират с много по-високи нива на замърсявания във въздуха, което предполага и по-честото им почистване.

Почистването на филтрите е важно по две основни причини. Първата е, че осигурявате свободен достъп на въздуха до вътрешния климатичен модул, което ще намали и консумацията на електрическа енергия. Втората причина е свързана с личната ви хигиена и здраве най-вече. Замърсените филтри влияят върху качеството на въздуха, който вдишват всички обитатели на жилището.  

Профилактиката на годишна база не бива да бъде пренебрегвана по каквито и да било причини 

Специално климатичната система има нужда от професионална поддръжка, почистване и профилактика поне веднъж годишно. Всички големи компании, специализирани в производството на климатични системи, изискват машините им да преминават преглед от специалист поне веднъж в годината, за да се гарантира изправността им.

Годишната профилактика е свързана както с почистване на труднодостъпните области в устройството, така и с идентифицирането и отстраняване на неизправности със системата. 

Тя се изразява в разглобяването, почистването и проверката на основните компоненти и параметри на климатика. Без значение колко е ползвано устройството, добре е то да премине профилактичната си проверка, за да бъдете убедени в надеждната му работа през предстоящия сезон.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Климатици

Блог за климатици | Termos.bg

Съвети за правилна експлоатация на климатика

Съвети за правилна експлоатация на климатика - Termos.bg

Като един от предпочитаните и все по-масово използвани както в бита, така и в индустрията електроуреди, климатиците пораждат редица въпроси относно правилн Като един от предпочитаните и все по-масово използвани както в бита, така и в индустрията електроуреди, климатиците пораждат редица въпроси относно правилн 2022-03-08T12:08:42+00:00 Съвети за правилна експлоатация на климатика

<p><span style="font-weight: 400;">Като един от предпочитаните и все по-масово използвани както в бита, така и в индустрията електроуреди, </span><b>климатиците пораждат редица въпроси относно правилната им експлоатация.&nbsp;</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">И ако за дългогодишен ползвател на този тип устройства боравенето с тях може да е като детска игра, то за тези, които се срещат с тях за първи път, следващите редове биха им били от полза.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Тук отговаряме на едни от най-често задаваните въпроси във връзка с правилната експлоатация на климатика през цялата година. Обобщаваме </span><b>съвети и добри практики</b><span style="font-weight: 400;">, препоръчани от експерти в индустрията</span><b>,</b><span style="font-weight: 400;"> които могат да бъдат полезни както за дългогодишните ползватели, така и за новите почитатели на </span><b>съвременните интелигентни климатични системи.</b></p> <h2><b>Какво трябва да знаем относно работните режими на климатиците?</b></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Макар че и </span><b>по-старите, и по-новите климатици основават работата си на сравнително сходни принципи,</b><span style="font-weight: 400;"> съвременните климатични системи могат да бъдат определени като сложни работни системи. Причината е, че с годините фокусът в производството им е насочен към това да се</span><b> осигури по-голям комфорт за ползвателите, </b><span style="font-weight: 400;">като това пряко рефлектира върху функционалността им.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Интелигентните климатични системи принципно изискват от нас да</span><b> включим климатика и да го настроим на желаната температура.</b><span style="font-weight: 400;"> Общо взето, дотук се ограничава работата ни с климатика днес.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Както знаете, </span><b>климатикът има два основни режима на работа</b><span style="font-weight: 400;"> - отопление и охлаждане. Нека разгледаме по-подробно всеки от тях, както и няколко основни съвета, към които да се придържате при тях.&nbsp;</span></p> <h3><b>Режим отопление&nbsp;</b></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Обикновено функцията е обозначена на английски език като &ldquo;Heat&rdquo;, а </span><b>иконата на дистанционното управление и индикацията на дисплея са слънце.</b><span style="font-weight: 400;"> В този работен режим климатикът отделя топъл въздух, който цели да затопли обитаваното помещение.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Важно е </span><b>устройството да не работи на максимална мощност</b><span style="font-weight: 400;">, тъй като това все по-често ще го включва в размразяващ режим (т.нар. дефрост). Ефективността на климатика в този период много зависи от атмосферната температура навън.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Когато купуваме</span><b> климатик за дома</b><span style="font-weight: 400;">, обикновено го вземаме с идеята да се топлим и охлаждаме с него. Става ли въпрос за отопление обаче, </span><b>винаги предвидете мощност на уреда в аванс.&nbsp;</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">С други думи, ако ще отоплявате стая от 20 м2, </span><b>вземете климатик, предназначен за 25 м2. </b><span style="font-weight: 400;">По този начин можете да сте сигурни, че дори температурите навън да паднат драстично под нулата, у дома ще е достатъчно топло, дори и </span><b>когато климатикът не работи на максимална отоплителна мощ</b><span style="font-weight: 400;">, което, както казахме, не е препоръчително.&nbsp;</span></p> <h3><b>Режим охлаждане</b></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Режим &ldquo;охлаждане&rdquo; често се именува като &ldquo;Cool&rdquo; от английски език. Иконата на този режим е </span><b>снежинка, изрисувана на копчето на дистанционното и/или появяваща се на дисплея му.&nbsp;</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Преди началото на активния летен сезон е важно да се </span><b>направи проверка на всички компоненти на климатика,</b><span style="font-weight: 400;"> както и на един от основните му параметри - нивото на фреона (хладилен агент). Процедурата се осъществява от </span><b>специалисти по сервизна поддръжка </b><span style="font-weight: 400;">посредством употребата на специализирана техника.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ако се окаже, че </span><b>нивото на хладилния агент</b><span style="font-weight: 400;"> е ниско, техниците са тези, които могат да презаредят климатика ви и да отстранят всички други неизправности за гарантиране безпроблемната му работа през летния сезон.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Често срещан проблем при употребата на климатик през лятото е студената струя и страхът от това потребителите да не си навлекат настинка в разгара на лятото. Поради тази причина редица прибягват до изключването му.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Това е вариант, но не и когато</span><b> температурите навън са драстично високи</b><span style="font-weight: 400;"> и климатика ще се изключва и включва през твърде кратки интервали от време.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Настинката е напълно възможен неблагоприятен ефект върху здравето, когато устройството не се използва правилно. </span><b>Оптималната работна температура на климатика през лятото следва да е между 25˚С и 26˚С</b><span style="font-weight: 400;">. Както добре знаете, тази температура в режим на охлаждане има много голяма разлика със същата в режим на отопление.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">В зависимост от модела климатично устройство, което използвате, е възможно да имате </span><b>допълнителен режим на охлаждане - нощен режим</b><span style="font-weight: 400;">. Включвайки го, системата намалява скоростта на вентилатора. По този начин, освен че се намалява произвежданият от нея шум, намалява и степента на охлаждане на уреда -</span><b> температурата спада с едни около 2˚С - 3˚С.</b></p> <h3><b>В съответния сезон климатикът следва да бъде включен към съответния работен режим</b></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Смяната на сезоните предполага и </span><b>смяна на работния режим на климатика</b><span style="font-weight: 400;"> - от летен в зимен и от зимен в летен. Съответно от режим на охлаждане в режим на отопление и обратно. Ако</span><b> регулирате само температурата на климатика</b><span style="font-weight: 400;">, той няма да започне да затопля или охлажда, без да включите конкретния работен режим.&nbsp;</span></p> <h2><b>Да изключваме ли, или не климатика?</b></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Правилото по отношение включването и изключването на климатика е просто - </span><b>не изключвайте климатика през целия отоплителен сезон</b><span style="font-weight: 400;">, както и през най-топлите дни от годината. Това правило не важи, ако ще отсъствате от дома си за два или повече от два дни.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Когато отивате на гости у роднини за седмица например, логично би било да изключите уреда дори и от електрическата мрежа. В противен случай обаче, изключването му не е препоръчително. Климатикът може да постигне </span><b>оптимални нива на комфорт и разход на енергия, само ако е включен постоянно.</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Изключването на климатика през зимата може да бъде дори вредно за уреда ви и да наруши неговата работна ефективност впоследствие. Когато температурите през зимата паднат</span><b> до 0˚С или под 0˚С, </b><span style="font-weight: 400;">прекъсването на работата на уреда кара компресорът му да работи на много по-високи обороти.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Това рефлектира директно върху </span><b>консумацията му на електричество</b><span style="font-weight: 400;">. Същевременно има реална опасност външният топлообменник да замръзне при многократно прекъсване на работата му и конкретно размразителния режим на уреда.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Днес масово се използват</span><b> инверторни климатични системи</b><span style="font-weight: 400;">. Те са изключително подходящи и за двата сезона. Инверторната технология осигурява поддръжката на равномерната температура в помещението.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Този тип уреди </span><b>правят голям разход на енергия в самото начало,</b><span style="font-weight: 400;"> докато климатизират цялото помещение. След като влезе в режим на нормална работа обаче, електроконсумацията намалява, а температурата остава в границите на комфортната зона, зададена от потребителя.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">През лятотото можете да си позволите и да изключите климатика, ако смятате, че нямате нужда от него. Това обаче не е добре да се случва по време на най-горещите летни дни, тъй като </span><b>на климатика ше му е нужно много повече време да охлади</b><span style="font-weight: 400;">, преобразувайки горещия въздух отвън в хладен за осигуряване на комфорта ви.</span></p> <h2><b>Какви е оптималната работни температура?</b></h2> <p><span style="font-weight: 400;">По отношение на задаваната температура преди всичко е важно </span><b>обитателите на помещението да се чувстват добре</b><span style="font-weight: 400;"> - т.е. нито да им е студено, нито да им е твърде топло. Редица съвременни климатични устройства разполагат и със</span><b> сензори за движение, </b><span style="font-weight: 400;">които следят за присъствието на хора в стаята.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">В случай че датчиците индикират липсата на движение в отопляемото помещение, автоматично преминават в режим на отопление или охлаждане</span><b> с 1-2 градуса по-ниски от първоначално зададените.&nbsp;</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Когато сензорите идентифицират отново движение в стаята, те повишават температурата си отново, без дори да почувствате разлика. Освен създаването на високи нива на уют и комфорт,</span><b> тази интелигентна функция повишава и икономията на уреда.</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Тук е важно да отбележим, че задаването на оптимална работна температура има значение не толкова за икономията на енергия, колкото за</span><b> поддържането на желания климат в стаята.</b><span style="font-weight: 400;"> Тя пряко зависи от разликата между температурата навън и тази вътре.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Тук си струва да се спомене и топлозагубата на помещението като фактор, който също има значение. Добре изолираното помещение значително ще</span><b> повиши ефективността на отоплителния уред у дома и ще намали сметките ви за ток.</b></p> <h2><b>Филтрите на климатика - колко често да ги почистваме?</b></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Опитът показва, че</span><b> почистването на климатичните филтри по един-два пъти в месеца</b><span style="font-weight: 400;"> ще гарантира безпроблемната им работа за един продължителен период от време. Това е примерен период, разбира се.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Важно е да се съобрази мястото, на което се ползва климатикът - дали това е жилището ви, офисът, търговски обект, индустриално помещение или друг тип помещение. Запрашеността на въздуха е факторът, който ще определи точно колко често ще трябва да се</span><b> почистват филтрите на вътрешното тяло на климатика.</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ако става въпрос за жилищни и офис сгради, то </span><b>почистване един път на две седмици е достатъчно. </b><span style="font-weight: 400;">Това са помещения, в които запрашеността не е особено висока, следователно филтрите няма от какво да се замърсят толкова много.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">При производствени и складови халета обаче, както и в по-големи търговски обекти, ежеседмичното почистване е наложително. Този </span><b>тип климатизирани помещения</b><span style="font-weight: 400;"> се характеризират с много по-високи нива на замърсявания във въздуха, което предполага и по-честото им почистване.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Почистването на филтрите е важно по две основни причини. Първата е, че </span><b>осигурявате свободен достъп на въздуха до вътрешния климатичен модул,</b><span style="font-weight: 400;"> което ще намали и консумацията на електрическа енергия. Втората причина е свързана с личната ви хигиена и здраве най-вече. </span><b>Замърсените филтри влияят върху качеството на въздуха,</b><span style="font-weight: 400;"> който вдишват всички обитатели на жилището.&nbsp;&nbsp;</span></p> <h2><b>Профилактиката на годишна база не бива да бъде пренебрегвана по каквито и да било причини&nbsp;</b></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Специално </span><b>климатичната система има нужда от професионална поддръжка</b><span style="font-weight: 400;">, почистване и профилактика поне веднъж годишно. Всички големи компании, специализирани в производството на климатични системи, изискват машините им да </span><b>преминават преглед от специалист поне веднъж в годината,</b><span style="font-weight: 400;"> за да се гарантира изправността им.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Годишната профилактика е свързана както с почистване на труднодостъпните области в устройството, така и с идентифицирането и отстраняване на неизправности със системата.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Тя се изразява в</span><b> разглобяването, почистването и проверката на основните компоненти и параметри на климатика</b><span style="font-weight: 400;">. Без значение колко е ползвано устройството, добре е то да премине профилактичната си проверка, за да бъдете убедени в надеждната му работа през предстоящия сезон.</span></p>

Сравнение на продукти

Онлайн магазинът използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки