Меню
Меню
Колонни климатици - комфорт за всяко помещение

19.10.2021 06:23:27

Колонни климатици - комфорт за всяко помещение

Сред набора от електроуреди, използвани за нуждите на отделните домакинства и/или индустрии, важно място заемат климатичните устройства. Редица са предимствата на съвременните климатици за затоплянето и/или охлаждането на помещения от всякакъв тип. 

Можем да започнем от енергийно ефективния им работен процес, да преминем през достъпните ценови предложения за различните класове климатици и да стигнем до разнообразието им от модели и видове, предлагани в търговската мрежа.

Климатиците могат да бъдат класифицирани по няколко основни признака, един от тях е типът монтаж и инсталиране на климатика. От него до голяма степен зависи дали и доколко бихте могли да се възползвате от удобството на климатичните системи. 

Водейки се от този показател, бихме могли да откроим стенни, подови, таванни, канални, касетъчни и не на последно място колонни климатици. В следващите редове обръщаме внимание именно на колонните климатици. Причината е, че те стават все по предпочитан избор от потребителите днес. Техните основни характеристики, предимства, а и недостатъци, обобщаваме в настоящия материал.

Колонни климатици - къде, как и защо са предпочитани? 

Неслучайно изборът на правилното климатично устройство е важно да бъде направен след като бъдат взети предвид няколко важни характеристики. Такива са типа на  климатизираното прострнство, мощността на устройството, енергийно ефективният клас, не на последно място финансовите ви възможности за направата на подобна покупка и т.н

Основната характеристика на колонния климатик е да създава мощен въздушен поток в посока нагоре, след което въздушните маси се разпределят естествено в цялото помещение. По този начин за сравнително кратък период от време получавате добре климатизирано помещение, характеризиращо се още с оптимална влажност и чистота на въздуха. 

Колонните климатици са подходящи за климатизация на по-големи помещения с площ до и над 100 кв.м. В тази връзка, те са особен подходящ избор, в случай че се търси ефективен метод за климатизиране на зали, просторни офиси, търговски обекти, индустриални площи и други подобни. 

Употребата им у дома също не е по-малко подходяща, когато бихте искали да затолите/охладите две свързани стаи с преход между тях или едно помещение със сравнително голяма квадратура например. 

Удобни са за поставяне в почти всяка част на помещението, тъй като съвременните модели са в сравнително практични размери и разпределят въздуха равномерно. В това отношение колонните климатици остават идеалното решение за осигуряване на отличната климатизация на всяко помещение с подобни характеристики. 

Разбира се, търсенето на климатици тип колона може да бъде обосновано от техническите характеристики на помещението, в което се планира да бъде инсталиран климатикът. Някои типове помещения, поради специфичното си устройство, не позволяват в тях да бъде инсталирани таванен, стенен или друг вид климатично устройство, освен колонен климатик например.

Какви са предимствата на колонните климатици? 

Колонните климатици визуално и по отношение на размерите си доста се различават от останалите модели климатични устройства. Чисто функционално обаче принципът им на работа е един и същ. 

И все пак, колонните климатици се отличават със своите конкретни предимства и недостатъци. Предимство ще дадем на техните ползи, тъй като те са значително повече от недостатъците им. 

Големи обеми от климатизирани площи и равномерно разпределение на въздуха във всички посоки 

С просто око се вижда, че колонните климатици са доста по-големи от добре познатите ви стенни климатици. Причината е в това, че цялостното устройство на този тип климатична система цели да затопли/охлади значително по-голяма квадратура от стенните климатици например. Това предполага и по-висока мощност, която рефлектира върху размера на колонния климатик. 

Ако за един стенен климатик оптималната климатизирана площ възлиза на 9-12 кв. м, при колонните климатици площта за отопление/охлаждане започва от 25 кв. м. Практически, това е до два пъти повече климатизирана площ с едно работещо устройство. 

Тези показатели правят инвестицията в колонен климатик особено изгодна. Предвид практичността, удобството и функционалността си, с колонен климатик можете да постигнете значителни икономии и висока рентабилност.

Лесен монтаж и поддръжка

Както повечето модели климатици, предлагани на пазара, колонните такива също се характеризират с бърз и лесен монтаж, както и със сравнително лесна поддръжка. Подобно на стенните климатици, колонният също се състои от два модула - вътрешен и външен. 

Вътрешното тяло се поставя на пода в удобно за целта място в стаята. Вътрешният модул предоставя лесна достъпност до управляващ панел за постигане на оптимален работен комфорт и удобство за ползвателите му.

Другият голям плюс на колонните климатици е, че те не изискват специфична поддръжка на своите модули. Необходимо е да се провежда стандартната периодична профилактика за изправността на работата му. Последната следва да се осъществява от квалифицирани за целта лица. 

Модерен съвременен дизайн

Освен високото ниво на работна и енергийна ефективност, съвременните колонни климатици предлагат иновативен, модерен и креативен дизайн. Това е и причината да се ползват особено активно във хотели, СПА центрове, болници, молове, автогари и други обществени сгради, без да нарушават интериора на помещенията. 

Много големи компании днес залагат на колонни климатици за ефективното климатизиране на офисите си и/или индустриални си пространства. Не са малко и обикновените домакинства, които разполагат с големи къщи и апартаменти, за които търсят едновременно функционално и дизайново издържано решение за климатизация. 

Какви са недостатъците на колонните климатици? 

Предимствата при използването на колонни климатици далеч не се ограничават до гореизброените. Безспорно този тип климатици предлагат оптимално решение за климатизация на пространства с големи площи, както по отношение на домакинства, така и за нуждите на индустрията. 

И все пак, колонните климатици имат някои особености и характеристики, отчитани като негативни, на които няма как да не обърнем внимание. 

Липса на достатъчно пространство за монтажа им

Различните модели колонни климатици имат различни размери, спрямо производствените си функционалности. В зависимост от избрания модел климатик може да се окаже, че нямате достатъчно пространство за монтажа и инсталирането му. Поставянето му на пода неизбежно изисква наличието на определено пространство, в което да бъде позициониран вътрешният модул. 

От друга страна, фасадата на сградата следва да позволява надеждното монтиране и на външната му част. И все пак, ако става въпрос за големи търговски или офисни площи, или пък голямо жилищно пространство, проблемът с размера може да се окаже съвсем незначителен.

Силната въздушна струя на климатика изисква да обмислите добре позиционирането му 

Макар че чисто технически монтажът на колонния климатик не представлява нещо сложно (когато се осъществява от техник по климатичните системи), съществуват някои специфики около правилното му позициониране в помещението. Предвид силната си въздушна струя, колонните климатици следва да се позиционират така, че да не духат директно върху вас и/или останалите присъстващи в помещението.

С други думи, ако поставяте колонен климатик в офиса, вътрешният му модул не бива насочен директно към бюрата на служителите. Струята следва да бъде насочена в посока, в която няма постоянно струпване на хора, където въздухът да е в директен контакт с тях. 

Когато е в режим на охлаждане това може да доведе до схващания и други здравословни проблеми на потърпевшите. На този принцип следва да бъде позициониран климатикът и когато става въпрос за търговски обект от всякакъв тип, в т.ч. дори и у дома.

В заключение

Много и различни могат да бъдат причините, поради които да насочите търсенето си към климатици от колонен тип. Преди да направите инвестиция в такъв обаче важно е да вземете предвид всички ключови моменти, които обобщихме по-горе.

Колонните климатици могат да предложат търсения комфорт за всяко помещение, стига изборът ви да бъде съобразен с всяка от гореспоменатите характеристики. Не на последно място, важно е да се доверите на квалифициран служител, както по отношение избора на модел колонен климатик, така и във връзка с действията по последващ монтаж и инсталация на устройството. 

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Климатици

Блог за климатици | Termos.bg

Колонни климатици - комфорт за всяко помещение

Колонни климатици - комфорт за всяко помещение

Сред набора от електроуреди, използвани за нуждите на отделните домакинства и/или индустрии, важно място заемат климатичните устройства. Редица са предимст Сред набора от електроуреди, използвани за нуждите на отделните домакинства и/или индустрии, важно място заемат климатичните устройства. Редица са предимст 2021-10-19T06:23:41+00:00 Колонни климатици - комфорт за всяко помещение

<p><span style="font-weight: 400;">Сред набора от електроуреди, използвани за нуждите на отделните домакинства и/или индустрии, </span><b>важно място заемат климатичните устройства.</b><span style="font-weight: 400;"> Редица са предимствата на съвременните климатици за</span><b> затоплянето и/или охлаждането на помещения от всякакъв тип.&nbsp;</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Можем да започнем от </span><b>енергийно ефективния им работен процес</b><span style="font-weight: 400;">, да преминем през достъпните ценови предложения за различните класове климатици и да стигнем до </span><b>разнообразието им от модели и видове, предлагани в търговската мрежа.</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Климатиците могат да бъдат класифицирани по няколко основни признака, един от тях е </span><b>типът монтаж и инсталиране на климатика.</b><span style="font-weight: 400;"> От него до голяма степен зависи дали и доколко бихте могли да се възползвате от удобството на климатичните системи.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Водейки се от този показател, бихме могли да откроим стенни, подови, таванни, канални, касетъчни и не на последно място </span><a href="https://termos.bg/category/kolonni-klimatici"><b>колонни климатици</b></a><span style="font-weight: 400;">. В следващите редове обръщаме внимание именно на колонните климатици. Причината е, че </span><b>те стават все по предпочитан избор от потребителите днес</b><span style="font-weight: 400;">. Техните основни характеристики, предимства, а и недостатъци, обобщаваме в настоящия материал.</span></p> <h2><b>Колонни климатици - къде, как и защо са предпочитани?&nbsp;</b></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Неслучайно </span><b>изборът на правилното климатично устройство</b><span style="font-weight: 400;"> е важно да бъде направен след като бъдат взети предвид няколко важни характеристики. Такива са </span><i><span style="font-weight: 400;">типа на&nbsp; климатизираното прострнство, мощността на устройството, енергийно ефективният клас, не на последно място финансовите ви възможности за направата на подобна покупка и т.н</span></i><span style="font-weight: 400;">.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Основната характеристика на колонния климатик е да</span><b> създава мощен въздушен поток в посока нагоре</b><span style="font-weight: 400;">, след което въздушните маси се разпределят естествено в цялото помещение. По този начин </span><b>за</b> <b>сравнително кратък период от време получавате добре климатизирано помещение</b><span style="font-weight: 400;">, характеризиращо се още с оптимална влажност и чистота на въздуха.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Колонните климатици са</span><b> подходящи за климатизация на по-големи помещения с площ до и над 100 кв.м.</b><span style="font-weight: 400;"> В тази връзка, те са особен подходящ избор, в случай че се търси ефективен метод за климатизиране на </span><i><span style="font-weight: 400;">зали, просторни офиси, търговски обекти, индустриални площи и други подобни.&nbsp;</span></i></p> <p><span style="font-weight: 400;">Употребата им у дома също не е по-малко подходяща, когато бихте искали да </span><b>затолите/охладите две свързани стаи с преход между тях </b><span style="font-weight: 400;">или едно помещение със сравнително голяма квадратура например.&nbsp;</span></p> <p><b>Удобни са за поставяне в почти всяка част на помещението</b><span style="font-weight: 400;">, тъй като съвременните модели са в сравнително практични размери и разпределят въздуха равномерно. В това отношение</span><b> колонните климатици остават идеалното решение за осигуряване на отличната климатизация</b><span style="font-weight: 400;"> на всяко помещение с подобни характеристики.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Разбира се, </span><b>търсенето на климатици тип колона може да бъде обосновано от техническите характеристики на помещението</b><span style="font-weight: 400;">, в което се планира да бъде инсталиран климатикът. Някои типове помещения, поради специфичното си устройство, не позволяват в тях да бъде инсталирани таванен, стенен или </span><b>друг вид климатично устройство</b><span style="font-weight: 400;">, освен колонен климатик например.</span></p> <h2><b>Какви са предимствата на колонните климатици?&nbsp;</b></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Колонните климатици визуално и по отношение на размерите си </span><b>доста се различават от останалите модели климатични устройства.</b><span style="font-weight: 400;"> Чисто функционално обаче принципът им на работа е един и същ.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">И все пак, </span><b>колонните климатици се отличават със своите конкретни предимства и недостатъци.</b><span style="font-weight: 400;"> Предимство ще дадем на техните ползи, тъй като те са значително повече от недостатъците им.&nbsp;</span></p> <h3><b>Големи обеми от климатизирани площи и равномерно разпределение на въздуха във всички посоки&nbsp;</b></h3> <p><span style="font-weight: 400;">С просто око се вижда, че </span><b>колонните климатици са доста по-големи</b><span style="font-weight: 400;"> от добре познатите ви стенни климатици. Причината е в това, че цялостното устройство на този тип климатична система </span><b>цели да затопли/охлади значително по-голяма квадратура</b><span style="font-weight: 400;"> от стенните климатици например. Това предполага и по-висока мощност, която рефлектира върху размера на колонния климатик.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ако за един стенен климатик оптималната климатизирана площ възлиза</span><b> на 9-12 кв. м,</b><span style="font-weight: 400;"> при колонните климатици площта за отопление/охлаждане започва </span><b>от 25 кв. м.</b><span style="font-weight: 400;"> Практически, това е до </span><b>два пъти повече климатизирана площ с едно работещо устройство.&nbsp;</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Тези показатели правят инвестицията в колонен климатик особено изгодна. Предвид практичността, удобството и функционалността си,</span><b> с колонен климатик можете да постигнете значителни икономии и висока рентабилност.</b></p> <h3><b>Лесен монтаж и поддръжка</b></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Както повечето модели климатици, предлагани на пазара, </span><b>колонните такива също се характеризират с бърз и лесен монтаж,</b><span style="font-weight: 400;"> както и със сравнително лесна поддръжка. Подобно на стенните климатици, колонният също се състои от </span><b>два модула - вътрешен и външен.&nbsp;</b></p> <p><b>Вътрешното тяло се поставя на пода </b><span style="font-weight: 400;">в удобно за целта място в стаята. Вътрешният модул предоставя лесна достъпност до управляващ панел за постигане на оптимален работен комфорт и удобство за ползвателите му.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Другият голям плюс на колонните климатици е, че </span><b>те не изискват специфична поддръжка на своите модули</b><span style="font-weight: 400;">. Необходимо е да се провежда стандартната периодична профилактика за изправността на работата му. Последната следва да се осъществява от квалифицирани за целта лица.&nbsp;</span></p> <h3><b>Модерен съвременен дизайн</b></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Освен </span><b>високото ниво на работна и енергийна ефективност, </b><span style="font-weight: 400;">съвременните колонни климатици предлагат иновативен, модерен и креативен дизайн. Това е и причината да се ползват особено активно във </span><i><span style="font-weight: 400;">хотели, СПА центрове, болници, молове, автогари и други обществени сгради</span></i><span style="font-weight: 400;">, без да нарушават интериора на помещенията.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Много големи компании днес </span><b>залагат на колонни климатици за ефективното климатизиране</b><span style="font-weight: 400;"> на офисите си и/или индустриални си пространства. Не са малко и обикновените домакинства, които разполагат с големи къщи и апартаменти, за които търсят </span><b>едновременно функционално и дизайново издържано решение за климатизация.&nbsp;</b></p> <h2><b>Какви са недостатъците на колонните климатици?&nbsp;</b></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Предимствата при използването на колонни климатици далеч не се ограничават до гореизброените. Безспорно този </span><b>тип климатици</b><span style="font-weight: 400;"> предлагат оптимално решение за климатизация на пространства с големи площи, както по отношение на домакинства, така и за нуждите на индустрията.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">И все пак</span><b>, колонните климатици имат някои особености и характеристики, отчитани като негативни</b><span style="font-weight: 400;">, на които няма как да не обърнем внимание.&nbsp;</span></p> <h3><b>Липса на достатъчно пространство за монтажа им</b></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Различните модели колонни климатици имат различни размери, спрямо производствените си функционалности. В зависимост от </span><b>избрания модел климатик</b><span style="font-weight: 400;"> може да се окаже, че нямате достатъчно пространство за монтажа и инсталирането му. Поставянето му на пода неизбежно</span><b> изисква наличието на определено пространство</b><span style="font-weight: 400;">, в което да бъде позициониран вътрешният модул.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">От друга страна, </span><b>фасадата на сградата следва да позволява надеждното монтиране и на външната му част</b><span style="font-weight: 400;">. И все пак, ако става въпрос за големи търговски или офисни площи, или пък голямо жилищно пространство, проблемът с размера може да се окаже съвсем незначителен.</span></p> <h3><b>Силната въздушна струя на климатика изисква да обмислите добре позиционирането му&nbsp;</b></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Макар че чисто технически </span><b>монтажът на колонния климатик не представлява нещо сложно </b><span style="font-weight: 400;">(когато се осъществява от техник по климатичните системи), съществуват някои специфики около правилното му позициониране в помещението. Предвид силната си въздушна струя, </span><b>колонните климатици следва да се позиционират така, че да не духат директно върху вас</b><span style="font-weight: 400;"> и/или останалите присъстващи в помещението.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">С други думи, ако поставяте колонен климатик в офиса, </span><b>вътрешният му модул не бива насочен директно към бюрата на служителите.</b><span style="font-weight: 400;"> Струята следва да бъде насочена в посока, в която няма постоянно струпване на хора, където въздухът да е в директен контакт с тях.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Когато е в</span><b> режим на охлаждане</b><span style="font-weight: 400;"> това може да доведе до схващания и други здравословни проблеми на потърпевшите. На този принцип</span><b> следва да бъде позициониран климатикът</b><span style="font-weight: 400;"> и когато става въпрос за търговски обект от всякакъв тип, в т.ч. дори и у дома.</span></p> <h2><b>В заключение</b></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Много и различни могат да бъдат причините, поради които да насочите търсенето си към </span><b>климатици от колонен тип</b><span style="font-weight: 400;">. Преди да направите инвестиция в такъв обаче важно е да вземете предвид всички ключови моменти, които обобщихме по-горе.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Колонните климатици могат да </span><b>предложат търсения комфорт за всяко помещение</b><span style="font-weight: 400;">, стига изборът ви да бъде съобразен с всяка от гореспоменатите характеристики. Не на последно място, важно е да се </span><b>доверите на квалифициран служител,</b><span style="font-weight: 400;"> както по отношение избора на модел колонен климатик, така и във връзка с действията по последващ </span><b>монтаж и инсталация на устройството.&nbsp;</b></p>

Сравнение на продукти

Онлайн магазинът използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки