Меню
Меню
Кои са разликите между нискотемпературните и високотемпературните термопомпи?

20.06.2022 13:28:51

Кои са разликите между нискотемпературните и високотемпературните термопомпи?

Сред системите, които са най-икономични за отопление в момента, са термопомпите. За да работят, те използват свободната топлина от околната среда и я доставят до помещенията за отопление.

Термопомпите са различни видове, като основното деление е според топлинния източник, който принципно трябва да бъде с по-ниска температура от стайната.

Класификацията на видовете термопомпи според източника включва предимно :

 • термопомпи въздух-вода 
 • термопомпи вода-вода 
 • термопомпи земя-вода 

Най-популярни сред тях са въздушните термопомпи.

Като източник на топлина за термопомпа въздух служи външният въздух. Към устройството ѝ се отнася външно тяло с функции на изпарител, вътрешно тяло или няколко тела в ролята на кондензатор и хладилен агент, предаващ топлината по начин за лесна циркулация между вътрешното и външното тяло.

Когато изпарителят извлече енергия от външния въздух, следва преобразуването на течността в газ, той се компресира и така следва повишаване на температурата. 

Процесът продължава с подаване на топлината към отоплителната система от кондензатора и отново втечняване на газа. Когато разширителният вентил понижи налягането на хладилния агент, става изпаряване и повтаряне на цикъла. Ако става въпрос за охлаждане, необходимо е само този цикъл да се обърне.

От своя страна, термопомпите въздух-вода се делят на нискотемпературни и високотемпературни. Разликите между нискотемпературните и високотемпературните термопомпи се дължат най-вече на изходната температура на водата в отоплителната мрежа, от която зависи производителността на термопомпата и съответно приложението ѝ в ново жилище или по-старо строителство.

За да се направи най-правилният избор, трябва да се познават основните характеристики, предимствата и недостатъците, както и всички разлики между нискотемпературните и високотемпературните термопомпи.

Основни характеристики на нискотемпературната термопомпа

Най-характерното за съвременната нискотемпературна термопомпа е, че загрява водата до 55-60°С. Разликата между нискотемпературната и високотемпературната термопомпа е, че обикновено при нискотемпературната липсва втори компресор, който да дозагрява водата до 80°С.

Нискотемпературните термопомпи са сплит система и разполагат с вътрешно и външно тяло или моноблок, което означава външно тяло с интегрирана към него водна част.

Сред основните характеристики на нискотемпературните термопомпи, в зависимост и от модела, са такива като:

 • енергиен клас – обикновено А++
 • широк работен диапазон в режими на отопление и охлаждане: -20°С до +35°С и съответно -16°С до +43°С
 • сравнително ниски нива на шум – под 47 dB
 • стойности на коефициента на производителност при отопление СОР от 3,1 до 5,25 – белег за ефективност и икономичност
 • режим изсушаване
 • автоматичен режим на работа, в зависимост от външните условия
 • антибактериална функция
 • възможност за онлайн контрол и др.

Възможна е комбинацията на нискотемпературните термопомпи с вентилаторни конвектори или с подово отопление, като това спестява енергията, необходима за отопляване на дома. Особен плюс е при новите строителства. 

Основни характеристики на високотемпературната термопомпа

Докато нискотемпературните термопомпи са подходящи предимно за ново жилище или сграда, високотемпературните са с възможности да се използват ефективно за включване към съществуващи вече радиатори и тръбопроводи.

Те също имат външно тяло, а вътрешният им хидробокс в повечето случаи е с интегриран още един компресор, както и с бойлер за гореща вода като опция. Много от тях се предлагат и опции за свързване към соларни инсталации за БГВ.

Характерно за високотемпературните термопомпи е още, че:

 • Извеждат гореща вода при значително по-висока температура от обикновените.
 • Повишават температурата на водата в изходното ѝ състояние до 80°С с помощта на допълнителен компресор.
 • Притежават по-голяма мощност при отопление.
 • Предлагат ефективност при отопление СОР 5 или повече.
 • Повечето гарантират енергиен клас А+++.
 • Имат широк работен диапазон при отопление и охлаждане: от -25°С до +25°С и съответно от -10°С до +46°С.
 • Може да се използват за отопление и снабдяване с топла вода, а някои – и за охлаждане.
 • Дават възможност за управление от разстояние.

И двата вида термопомпи - нискотемпературни и високотемпературни, са ефективно и икономично решение за отопление и снабдяване с топла вода за всеки дом, както и за охлаждане. Все пак, подобно на всеки продукт, освен плюсове, притежават и някои минуси.

Предимства и недостатъци на нискотемпературната термопомпа

По-разпространен вид нискотемпературни термопомпи са сплит системите, тъй като подгряват водата в жилището и това допринася за по-голямата им гъвкавост и ефективност. Те са отличен избор за нискоенергийни къщи или сгради ново строителство.

Предимства

Голяма част от моделите, произведени от реномирани марки, са предназначени за ниска степен на топлинни натоварвания. През зимата издържат на много ниска температура и съвместяват отоплението през студените месеци и охлаждането през лятото с осигуряването на гореща вода за бита.

Много нискотемпературни помпи нямат нужда за работата си от допълнителен нагревател или дори да притежават такъв, употребата му е ограничена.

Други предимства, които могат да осигурят нискотемпературните термопомпи, са следните няколко. 

Свързване с различен тип отоплителни тела

Системата на нискотемпературните термопомпи е с работен диапазон, позволяващ изходящата вода да бъде с по-ниски градуси. Това е добра възможност термопомпата да се свърже с нискотемпературни радиатори, както и с подово отопление или конвектори. 

Много ефективни са нискотемпературните термопомпи при подовото отопление заради голямата повърхност на обмен между топлата вода и отоплявания въздух в помещението.

Висок работен диапазон на моделиране

Компресорът на термопомпата от инверторен тип може да работи с частично натоварване, осигурявайки капацитет, нужен за реалните потребности от отопление. Така консумираната енергия е много по-малко.  При намалена честота на компресора се  повишава експлоатационният му цикъл.

Интелигентен контрол

В зависимост от климатичните условия, поддържането на ниска температура на водата увеличава ефективността на уреда и се постига стабилна стайна температура.

Ограничена входяща мощност на някои компоненти

Ограничаването на мощността на отделни допълнителни компоненти допринася за повишаване на сезонната ефективност. Опцията е приложима към нагревателя за превенция от замръзването на конденза, управляващата печатна платка и др.

Вътрешно тяло с достъпни хидравлични компоненти

Стенното тяло на термопомпата може да се комбинира или не с отделен водосъдържател, както и при желание да бъде свързано със соларна система. Достъпността на съответните хидравлични компоненти улеснява обслужването.

Отлично решение за осигуряване на гореща вода

Редица функции на нискотемпературните термопомпи осигуряват по-голям комфорт като например програмирането за загряване на водата, автоматичното подгряване и др. Топлинните загуби са много малки и може да се разчита на гореща вода в големи количества без намесата на електричество.

Недостатъци

Наред с редицата предимства, при използването на нискотемпературните термопомпи може да има и недостатъци. 

Понеже са най-ефективни при 35-45° на отоплителната система, ако радиаторите ви не са достатъчно големи, те няма да отделят необходимата топлина. При неоптимизирана изолация на жилището ще ви се наложи изборът на нови радиатори.

Затова ако системата ви е по-стара, препоръчително е да използвате не нискотемпературни, а високотемпературни термопомпи, за да не възникне необходимостта от смяна на цялата система.

Предимства и недостатъци на високотемпературната термопомпа

Високотемпературните термопомпи отопляват предимно стандартни радиатори, защото са проектирани за работа при 80°С, а някои усъвършенствани модели работят и до 65°С.

Предимства

Най-голямото им предимство е, че безпроблемно могат да се включат към съществуващи радиатори или вентилаторни конвектори, както и  лири в баните и др.

Може да разчитате на още техни предимства като:

 • Загряването на водата до 80° става с или без допълнителен нагревател;
 • Работят в режим отопление дори ако външната температура е -20°С;
 • Притежават енергийна ефективност 2-3 пъти по-висока спрямо електрически котел или на газ;
 • Правилната им настройка позволява SCOP около 2-2,5 или 2-2,5 kW безплатна енергия, в сравнение с 1 kW електроенергия;
 • Позволяват комбиниране със соларна система за спестяване на повече енергия при необходимост от гореща вода;
 • Имат различни капацитети и могат да се свържат с индивидуално или централно управлявани отоплителни тела;
 • Елиминират необходимостта от смяна на отоплителната система, което спестява разходи;
 • Високите стойности на температурата на водата се достига бързо, а това означава използване на нагревател и с по-малка вместимост;
 • Имат лесен за управление потребителски интерфейс, позволяват регулиране на комфорта по енергийно ефективен начин;
 • Позволяват комбиниране с вентилационна система, за да се използва мощността им за обмена на въздух в помещението.

Макар че високотемпературните термопомпи могат да загряват до 80°С, не е необходимо непременно да работят при такава температура. По-високата температура означава по-ниска ефективност. Проектирането на отоплителната система трябва да е такова, че да се разчита на най-високите температурни стойности само когато е много необходимо.

Недостатъци

Основните недостатъци на високотемпературните термопомпи са, че инвестицията при тях е по-голяма и са по-неефективни, в сравнение с нискотемпературните.

Като недостатък може да се отчетат също и по-големите външни тела, което предполага наличието на градина. Това налага да се прецени кой вариант ще бъде по-икономичен – преоразмеряване на отоплителната система или инвестирането в такова устройство.

Съществуващите разлики между нискотемпературните и високотемпературните термопомпи не са драстично големи и благодарение на тях могат по-ясно да бъдат очертани предимствата на едните или другите помпи при различни ситуации.

Няма съмнение, че и в близките години ще продължи стремежът към изолация на домовете, което ще позволи вграждането на нискотемпературни термопомпи.

А за тези, при които изолация в значителна степен е невъзможна, както и перспективата отоплителната система някога да работи при 45°, монтирането на високотемпературна термопомпа е чудесен вариант.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Термопомпени системи

Блог за термопомпи въздух-вода | Termos.bg

Кои са разликите между нискотемпературните и високотемпературните термопомпи?

Кои са разликите между нискотемпературните и високотемпературните термопомпи? -

Сред системите, които са най-икономични за отопление в момента, са термопомпите. За да работят, те използват свободната топлина от околната среда и я доста Сред системите, които са най-икономични за отопление в момента, са термопомпите. За да работят, те използват свободната топлина от околната среда и я доста 2022-06-20T13:28:54+00:00 Кои са разликите между нискотемпературните и високотемпературните термопомпи?

<p><span style="font-weight: 400;">Сред системите, които са най-икономични за отопление в момента, са термопомпите. За да работят, те </span><b>използват свободната топлина от околната среда</b><span style="font-weight: 400;"> и я доставят до помещенията за отопление.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Термопомпите са различни видове, като основното деление е според топлинния източник, който принципно трябва да бъде с по-ниска температура от стайната.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Класификацията на видовете термопомпи според източника включва предимно :</span></p> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">термопомпи въздух-вода&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">термопомпи вода-вода&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">термопомпи земя-вода&nbsp;</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;">Най-популярни сред тях са </span><b>въздушните термопомпи.</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Като източник на топлина за термопомпа въздух служи външният въздух. Към устройството </span><span style="font-weight: 400;">ѝ</span> <span style="font-weight: 400;">се отнася външно тяло с функции на изпарител, вътрешно тяло или няколко тела в ролята на кондензатор и хладилен агент, предаващ топлината по начин за лесна циркулация между вътрешното и външното тяло.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Когато изпарителят извлече енергия от външния въздух, следва преобразуването на течността в газ, той се компресира и така следва повишаване на температурата.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Процесът продължава с </span><b>подаване на топлината към отоплителната система</b><span style="font-weight: 400;"> от кондензатора и отново втечняване на газа. Когато разширителният вентил понижи налягането на хладилния агент, става изпаряване и повтаряне на цикъла. Ако става въпрос за охлаждане, необходимо е само този цикъл да се обърне.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">От своя страна, </span><b>термопомпите въздух-вода се делят на нискотемпературни и високотемпературни.</b><span style="font-weight: 400;"> Разликите между нискотемпературните и високотемпературните термопомпи се дължат най-вече на изходната температура на водата в отоплителната мрежа, от която зависи производителността на термопомпата и съответно приложението </span><span style="font-weight: 400;">ѝ</span><span style="font-weight: 400;"> в ново жилище или по-старо строителство.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">За да се направи най-правилният избор, трябва да се познават основните характеристики, предимствата и недостатъците, както и всички разлики между нискотемпературните и високотемпературните термопомпи.</span></p> <h2><b>Основни характеристики на нискотемпературната термопомпа</b></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Най-характерното за съвременната нискотемпературна термопомпа е, че </span><b>загрява водата до 55-60&deg;С</b><span style="font-weight: 400;">. Разликата между нискотемпературната и високотемпературната термопомпа е, че обикновено при нискотемпературната липсва втори компресор, който да дозагрява водата до 80&deg;С.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Нискотемпературните термопомпи са </span><b>сплит система</b><span style="font-weight: 400;"> и разполагат с вътрешно и външно тяло или моноблок, което означава външно тяло с интегрирана към него водна част.</span></p> <p><b>Сред основните характеристики на нискотемпературните термопомпи, в зависимост и от модела, са такива като:</b></p> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">енергиен клас &ndash; обикновено А++</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">широк работен диапазон в режими на отопление и охлаждане: -20&deg;С до +35&deg;С и съответно -16&deg;С до +43&deg;С</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">сравнително ниски нива на шум &ndash; под 47 dB</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">стойности на коефициента на производителност при отопление СОР от 3,1 до 5,25 &ndash; белег за ефективност и икономичност</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">режим изсушаване</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">автоматичен режим на работа, в зависимост от външните условия</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">антибактериална функция</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">възможност за онлайн контрол и др.</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;">Възможна е к</span><b>омбинацията на нискотемпературните термопомпи с вентилаторни конвектори</b><span style="font-weight: 400;"> или с подово отопление, като това спестява енергията, необходима за отопляване на дома. Особен плюс е при новите строителства.&nbsp;</span></p> <h2><b>Основни характеристики на високотемпературната термопомпа</b></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Докато нискотемпературните термопомпи са подходящи предимно за ново жилище или сграда, </span><a href="https://termos.bg/category/visokotemperaturni-termopompi"><b>високотемпературните</b></a><span style="font-weight: 400;"> са с възможности да се използват ефективно за включване към съществуващи вече радиатори и тръбопроводи.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Те също имат външно тяло, а </span><b>вътрешният им хидробокс в повечето случаи е с интегриран още един компресор</b><span style="font-weight: 400;">, както и с бойлер за гореща вода като опция. Много от тях се предлагат и опции за свързване към соларни инсталации за БГВ.</span></p> <p><b>Характерно за високотемпературните термопомпи е още, че:</b></p> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Извеждат гореща вода при значително по-висока температура от обикновените.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Повишават температурата на водата в изходното </span><span style="font-weight: 400;">ѝ</span><span style="font-weight: 400;"> състояние до 80&deg;С с помощта на допълнителен компресор.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Притежават по-голяма мощност при отопление.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Предлагат ефективност при отопление СОР 5 или повече.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Повечето гарантират енергиен клас А+++.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Имат широк работен диапазон при отопление и охлаждане: от -25&deg;С до +25&deg;С и съответно от -10&deg;С до +46&deg;С.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Може да се използват за отопление и снабдяване с топла вода, а някои &ndash; и за охлаждане.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Дават възможност за управление от разстояние.</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;">И двата вида термопомпи - нискотемпературни и високотемпературни, са </span><b>ефективно и икономично решение за отопление</b><span style="font-weight: 400;"> и снабдяване с топла вода за всеки дом, както и за охлаждане. Все пак, подобно на всеки продукт, освен плюсове, притежават и някои минуси.</span></p> <h2><b>Предимства и недостатъци на нискотемпературната термопомпа</b></h2> <p><span style="font-weight: 400;">По-разпространен вид </span><a href="https://termos.bg/category/niskotemperaturni-termopompi"><b>нискотемпературни термопомпи</b></a><span style="font-weight: 400;"> са сплит системите, тъй като подгряват водата в жилището и това допринася за по-голямата им гъвкавост и ефективност. Те са отличен избор за нискоенергийни къщи или сгради ново строителство.</span></p> <h3><b>Предимства</b></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Голяма част от моделите, произведени от реномирани марки, са </span><b>предназначени за ниска степен на топлинни натоварвания.</b><span style="font-weight: 400;"> През зимата издържат на много ниска температура и съвместяват отоплението през студените месеци и охлаждането през лятото с осигуряването на гореща вода за бита.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Много нискотемпературни помпи нямат нужда за работата си от допълнителен нагревател или дори да притежават такъв, употребата му е ограничена.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Други предимства, които могат да осигурят нискотемпературните термопомпи, са следните няколко.&nbsp;</span></p> <h4><b>Свързване с различен тип отоплителни тела</b></h4> <p><span style="font-weight: 400;">Системата на нискотемпературните термопомпи е </span><b>с работен диапазон, позволяващ изходящата вода да бъде с по-ниски градуси.</b><span style="font-weight: 400;"> Това е добра възможност термопомпата да се свърже с нискотемпературни радиатори, както и с подово отопление или конвектори.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Много ефективни са нискотемпературните термопомпи при подовото отопление заради голямата повърхност на обмен между топлата вода и отоплявания въздух в помещението.</span></p> <h4><b>Висок работен диапазон на моделиране</b></h4> <p><span style="font-weight: 400;">Компресорът на термопомпата от инверторен тип може да работи с частично натоварване, осигурявайки капацитет, нужен за реалните потребности от отопление. Така </span><b>консумираната енергия е много по-малко.</b><span style="font-weight: 400;">&nbsp; При намалена честота на компресора се&nbsp; повишава експлоатационният му цикъл.</span></p> <h4><b>Интелигентен контрол</b></h4> <p><span style="font-weight: 400;">В зависимост от климатичните условия, поддържането на ниска температура на водата увеличава ефективността на уреда и се постига стабилна стайна температура.</span></p> <h4><b>Ограничена входяща мощност на някои компоненти</b></h4> <p><span style="font-weight: 400;">Ограничаването на мощността на отделни допълнителни компоненти допринася за </span><b>повишаване на сезонната ефективност</b><span style="font-weight: 400;">. Опцията е приложима към нагревателя за превенция от замръзването на конденза, управляващата печатна платка и др.</span></p> <h4><b>Вътрешно тяло с достъпни хидравлични компоненти</b></h4> <p><span style="font-weight: 400;">Стенното тяло на термопомпата може да се комбинира или не с отделен водосъдържател, както и при желание да бъде свързано със соларна система. Достъпността на съответните хидравлични компоненти улеснява обслужването.</span></p> <h4><b>Отлично решение за осигуряване на гореща вода</b></h4> <p><span style="font-weight: 400;">Редица функции на нискотемпературните термопомпи осигуряват по-голям комфорт като например програмирането за загряване на водата, автоматичното подгряване и др. </span><b>Топлинните загуби са много малки</b><span style="font-weight: 400;"> и може да се разчита на гореща вода в големи количества без намесата на електричество.</span></p> <h3><b>Недостатъци</b></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Наред с редицата предимства, при използването на нискотемпературните термопомпи може да има и недостатъци.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Понеже са най-ефективни при 35-45&deg; на отоплителната система, </span><b>ако радиаторите ви не са достатъчно големи, те няма да отделят необходимата топлина</b><span style="font-weight: 400;">. При неоптимизирана изолация на жилището ще ви се наложи изборът на нови радиатори.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Затова ако системата ви е по-стара, препоръчително е да използвате не нискотемпературни, а високотемпературни термопомпи, за да не възникне необходимостта от смяна на цялата система.</span></p> <h2><b>Предимства и недостатъци на високотемпературната термопомпа</b></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Високотемпературните термопомпи </span><b>отопляват предимно стандартни радиатори,</b><span style="font-weight: 400;"> защото са проектирани за работа при 80&deg;С, а някои усъвършенствани модели работят и до 65&deg;С.</span></p> <h3><b>Предимства</b></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Най-голямото им предимство е, че безпроблемно могат да се включат към съществуващи радиатори или вентилаторни конвектори, както и&nbsp; лири в баните и др.</span></p> <p><b>Може да разчитате на още техни предимства като:</b></p> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Загряването на водата до 80&deg; става с или без допълнителен нагревател;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Работят в режим отопление дори ако външната температура е -20&deg;С;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Притежават енергийна ефективност 2-3 пъти по-висока спрямо електрически котел или на газ;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Правилната им настройка позволява SCOP около 2-2,5 или 2-2,5 kW безплатна енергия, в сравнение с 1 kW електроенергия;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Позволяват комбиниране със соларна система за спестяване на повече енергия при необходимост от гореща вода;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Имат различни капацитети и могат да се свържат с индивидуално или централно управлявани отоплителни тела;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Елиминират необходимостта от смяна на отоплителната система, което спестява разходи;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Високите стойности на температурата на водата се достига бързо, а това означава използване на нагревател и с по-малка вместимост;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Имат лесен за управление потребителски интерфейс, позволяват регулиране на комфорта по енергийно ефективен начин;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Позволяват комбиниране с вентилационна система, за да се използва мощността им за обмена на въздух в помещението.</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;">Макар че </span><b>високотемпературните термопомпи могат да загряват до 80&deg;С</b><span style="font-weight: 400;">, не е необходимо непременно да работят при такава температура. По-високата температура означава по-ниска ефективност. Проектирането на отоплителната система трябва да е такова, че да се разчита на най-високите температурни стойности само когато е много необходимо.</span></p> <h3><b>Недостатъци</b></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Основните недостатъци на високотемпературните термопомпи са, че </span><b>инвестицията при тях е по-голяма</b><span style="font-weight: 400;"> и са по-неефективни, в сравнение с нискотемпературните.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Като недостатък може да се отчетат също и по-големите външни тела, което предполага наличието на градина. Това налага да се прецени кой вариант ще бъде по-икономичен &ndash; преоразмеряване на отоплителната система или инвестирането в такова устройство.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Съществуващите разлики между нискотемпературните и високотемпературните термопомпи не са драстично големи и благодарение на тях могат по-ясно да бъдат очертани предимствата на едните или другите помпи при различни ситуации.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Няма съмнение, че и в близките години ще продължи </span><b>стремежът към изолация на домовете,</b><span style="font-weight: 400;"> което ще позволи вграждането на нискотемпературни термопомпи.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">А за тези, при които изолация в значителна степен е невъзможна, както и перспективата отоплителната система някога да работи при 45&deg;, монтирането на високотемпературна термопомпа е чудесен вариант.</span></p>

Сравнение на продукти

Онлайн магазинът използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки