Меню
Меню
Кои са най-често срещаните проблеми при климатичните системи?

13.09.2021 09:54:51

Кои са най-често срещаните проблеми при климатичните системи?

Използването на климатици е сред най-широко разпространените типове климатични системи за отопление и охлаждане на дома. Поради тази причина климатичната техника е и тази, при използването на която възникват множество въпроси от различен характер. Най-чести са тези по отношение правилната поддръжка и често срещани проблеми при използването им.

С тази статия бихме искали да внесем повече яснота около различните видове проблеми, произходът им и предлагането на евентуални решения за отстраняването им, с оглед осигуряването на правилната работа на климатичната система.

Ниско ниво на фреон

Нивото на хладилния агент, по-известен като фреон, е един от най-често срещаните проблеми във връзка с ефективната работа на климатика. Фреонът е отговорен за правилното регулиране на температурата и влажността на въздуха в помещенията, използващи климатичната система. 

Вследствие на неправилна експлоатация на климатика или наличие на техническа повреда в някой от елементите на климатичната техника, е възможно да се стигне до проблема с изтичане на фреон. 

Ниското ниво на фреон влошава драстично работата на климатика. Обикновено липсата на хладилен агент се компенсира със зареждането на нов. Когато обаче проблемът не е локализиран правилно, той може да се появи отново. Нерядко проблемните места са труднодостъпни и се налага демонтаж и пълна профилактика на климатика от професионален техник. 

Замръзване на изпарителната бобина

Изпарителната бобина е тази част от климатичната система, чиято важна роля е да абсорбира топлината от атмосферния въздух. В нея се съдържа и хладилният агент, който споменахме по-горе. Бобината представлява набор от намотки, чийто непрекъсваем работен процес може да доведе до тяхното замръзване. 

Индикациите, че вашият климатик има проблем с изпарителната бобина могат да бъдат следните: 

  • неефективно отопление/охлаждане 
  • липса на издухване на въздух от вътрешния модул

В случай че се доближите до мястото, където се намира филтъра на вътрешния панел, можете да усетите, че вътрешността е студена.

Проблемът със замръзването на изпарителната бобина може да бъде решен, в случай че включите вентиалтора и спрете режима отопление/охлаждане. Преди това обаче е добре да проверите дали във филтрите не се е натрупал прах, за да не повредите климатика. Другият вариант е да изключите климатичната техника и да изчакате изпарителната бобина да се размрази сама.

В случай че идентифицирате замръзване, в която и да е част на климатичната система по  време на зимния сезон, в никакъв случай не включвайте климатика. Ако нито един от посочените методи не дава резултат, то вероятно проблемът със замръзналата бобина може да бъде отстранен само след консултация с професионалист. 

Замърсени кондензаторни бобини

В случай че климатикът ви включва и изключва често или забележите значителен ръст в сметките си за ток, когато няма логична причина за това, вероятно климатикът има замърсени кондензаторни намотки. 

Основната им роля в климатичната система е да извеждат топлия въздух от помещението. Когато обаче се замърсят, вследствие на продължителната работа на устройството, процесът значително се затруднява. 

Замърсяването на кондензаторните бобини е често срещан проблем в големите градове, предвид високото ниво на замърсяване на въздуха. Замърсяването затруднява въздухопреносната функция на бобините, което води до повишаване на разхода на енергия.  Продължителната работа с непочистени бобини може да доведе до повреда или по-бързото износване на някои части от климатичната система.

Повреда във вентилатора на климатика

Два са основните видове вентилатора в климатиците, чиито функции са изключително важни: 

  • първият вид вентилатори издухва въздуха над изпарителната бобина.
  • вторият вид вентилатори издухва въздуха над кондензатора, намиращ се във външния модул. 

До повреда на който и да е от вентилаторите в климатичната система може да се стигне при повреда на вентилаторен мотор, липса на добро смазване между задвижващите го части, износени ремъци или замърсяване. Проблемът с вентилаторите оказва въздействие върху ефективния въздушен поток на климатика.

Последиците от този проблем могат да навредят на компресора на климатика, което значително да оскъпи ремонта му. Проблемът с вентилатора на външния модул можете да се опитате да отстраните като изключите климатика и  се завъртите перката по посока на часовниковата стрелка. 

Принципно завъртането на перката на свободен ход не би следвало да е лесно, ако завъртането е свободно, проблемът може да касае кондензатора на климатика. 

Течащи канали между вътрешен и външен модул

До неравномерната климатизация на помещенията и повишена сметки за електричество може да се стигне и при наличие на течащи тръби между двата модула. Причината е, че тези тръби осъществяват въздухопреносния процес от и до помещението. 

Каналите за пренос на въздух могат да бъдат повредени, когато работа по монтаж е била некачествена или от износване при продължителна експлоатация. Когато в тях има пролуки, процесът по пренасяне на въздух се нарушава, което понижава и ефективността на климатизацията.

Повреда на термостата

Ако климатикът ви не работи и няма видима причина затова - изгорял предпазител, липса на електрозахранване или прекъсвач, най-вероятно проблемът идва от термостата. Често причината за повреда в термостата е старата или с множество смущения по други причини електроинсталация.

Повреденият термостат е често срещан проблем, но се отстранява сравнително лесно - с покупката на нов и/или повторното му калибриране. За да проверите дали настройките на термостата са правилните, сверете настройките с реалните и тези в упътванията към климатика. Ако проблемът продължава, потърсете професионално съдействие. 

Запушени транспортни тръби/повредена кондензна помпа

Течът на вода от вътрешния модул на климатика може да се прояви вследствие запушени тръби или повреда в кондензната помпа. При всички случаи наличието на подобен проблем изисква навременна реакция, тъй като кондензационния процес е неизбежен при работата на климатичната система. 

Влагата, получена вследствие на конденза, се оттича посредством тръби и контейнер, като процеса завършва в канализационната мрежа. Един от вариантите за справяне с проблема е като почистите дренажната тръба или да проверите за наличието на отвори или запушвания по мрежата. 

Ако проблемът е твърде сериозен - например налагане на подмяна на кондензната помпа и/или смяна на тръби, отново ще се наложи да се обърнете към квалифициран доставчик на услуги за поддръжка и профилактика на климатици. 

Как да предотвратим появата на проблеми в климатичната система?

Има няколко важни, но прости правила, следването на които ви гарантира максимално дълъг експлоатационен живот на климатичната система:

  • Грижете се редовно и грижовно за почистването и/или смяна на въздушните филтри - пренебрегването на този съвет е сред най-честите причини за замърсяване в различните части на климатика.
  • Периодично се уверявайте в изправността на въздушните канали на климатичната система - при идентифициране на течове, пропуквания и други, за които се съмнявате, че бихте могли да отстраните сами, повикайте техник. 
  • Уверете се, че знаете как да настроите правилно термостата на своя климатик - с течение на времето, като всеки друг елемент от климатичната система, термостатът може да се повреди, в този случаи се налага да го замените с нов, за да компенсирате евентуални загуби на енергия и средства. 
  • Почиствайте редовно външния модул на климатика - външната част на климатика е изложена на постоянни замърсявания,  а вследствие на натрупването на мръсотия е възможно да се запушат вентилатори, кондензаторът и други, които да нарушат ефективната му работа; 
  • Осъществявайте редовна пълна профилактика на климатика - при ежегодно извършване на профилактика на климатичната система си гарантирате предотвратяване на повечето от изброените дотук проблеми с климатика. 

Важно е профилактиката да се извършва от оторизирани лица, като най-добре е това да се случва с честота веднъж преди всеки активен сезон: на пролет - за началото на летния сезон и на есен - за началото на зимния отоплителен сезон.

Ако имате нужда от осъществяването на пълна професионална профилактика и поддръжка на климатици, обърнете се към нас. Можем да ви бъдем полезни и при осъществяването на консултация при избор на климатична система, спрямо конкретните ви потребителски изисквания. 

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Климатици

Блог за климатици | Termos.bg

Кои са най-често срещаните проблеми при климатичните системи?

Кои са най-често срещаните проблеми при климатичните системи?

Използването на климатици е сред най-широко разпространените типове климатични системи за отопление и охлаждане на дома. Поради тази причина климатичната т Използването на климатици е сред най-широко разпространените типове климатични системи за отопление и охлаждане на дома. Поради тази причина климатичната т 2021-09-13T09:54:54+00:00 Кои са най-често срещаните проблеми при климатичните системи?

<p><span style="font-weight: 400;">Използването на климатици е сред </span><b>най-широко разпространените типове климатични системи за отопление и охлаждане на дома.</b><span style="font-weight: 400;"> Поради тази причина климатичната техника е и тази, при използването на която възникват множество въпроси от различен характер. Най-чести са тези по отношение </span><b>правилната поддръжка и често срещани проблеми при използването им.</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">С тази статия бихме искали да внесем повече яснота около</span><b> различните видове проблеми, </b><span style="font-weight: 400;">произходът им и предлагането на евентуални решения за отстраняването им, с оглед осигуряването на правилната работа на </span><a href="https://termos.bg/article/saveti-pri-izbor-na-klimatichni-sistemi-za-ofisi"><b>климатичната система.</b></a></p> <h2><b>Ниско ниво на фреон</b></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Нивото на </span><b>хладилния агент, по-известен като фреон</b><span style="font-weight: 400;">, е един от най-често срещаните проблеми във връзка с ефективната работа на климатика. </span><b>Фреонът е отговорен за правилното регулиране на температурата и влажността на въздуха</b><span style="font-weight: 400;"> в помещенията, използващи климатичната система.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Вследствие на неправилна експлоатация на </span><a href="https://termos.bg/category/klimatici"><b>климатика</b></a><span style="font-weight: 400;"> или наличие на техническа повреда в някой от елементите на климатичната техника, е възможно да се стигне до </span><b>проблема с изтичане на фреон.&nbsp;</b></p> <p><b>Ниското ниво на фреон влошава драстично работата на климатика.</b><span style="font-weight: 400;"> Обикновено липсата на хладилен агент се компенсира със зареждането на нов. Когато обаче проблемът не е локализиран правилно, той може да се появи отново. Нерядко проблемните места са труднодостъпни и се </span><b>налага демонтаж и пълна профилактика на климатика от професионален техник.&nbsp;</b></p> <h2><b>Замръзване на изпарителната бобина</b></h2> <p><b>Изпарителната бобина е тази част от климатичната система,</b><span style="font-weight: 400;"> чиято важна роля е да абсорбира топлината от атмосферния въздух. В нея се съдържа и хладилният агент, който споменахме по-горе. Бобината представлява </span><b>набор от намотки, чийто непрекъсваем работен процес може да доведе до тяхното замръзване.&nbsp;</b></p> <p><b>Индикациите, че вашият климатик има проблем с изпарителната бобина могат да бъдат следните:&nbsp;</b></p> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">неефективно отопление/охлаждане&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">липса на издухване на въздух от вътрешния модул</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;">В случай че се доближите до мястото, където се намира филтъра на вътрешния панел, можете да усетите, че </span><b>вътрешността е студена.</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Проблемът със</span><b> замръзването на изпарителната бобина</b><span style="font-weight: 400;"> може да бъде решен, в случай че включите вентиалтора и спрете режима отопление/охлаждане. Преди това обаче е добре да </span><b>проверите дали във филтрите не се е натрупал прах, за да не повредите климатика.</b><span style="font-weight: 400;"> Другият вариант е да изключите климатичната техника и да изчакате изпарителната бобина да се размрази сама.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">В случай че идентифицирате замръзване, в която и да е част на климатичната система по&nbsp; време на зимния сезон, в никакъв случай не включвайте климатика. Ако нито един от посочените методи не дава резултат, то вероятно проблемът със замръзналата бобина може да бъде</span><b> отстранен само след консултация с професионалист.&nbsp;</b></p> <h2><b>Замърсени кондензаторни бобини</b></h2> <p><span style="font-weight: 400;">В случай че </span><b>климатикът ви включва и изключва често</b><span style="font-weight: 400;"> или забележите значителен ръст в сметките си за ток, когато няма логична причина за това, вероятно климатикът има замърсени кондензаторни намотки.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Основната им роля в климатичната система е да </span><b>извеждат топлия въздух от помещението. </b><span style="font-weight: 400;">Когато обаче се замърсят, вследствие на продължителната работа на устройството, процесът значително се затруднява.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Замърсяването на кондензаторните бобини е често срещан проблем в големите градове, предвид високото ниво на замърсяване на въздуха. </span><b>Замърсяването затруднява въздухопреносната функция на бобините,</b><span style="font-weight: 400;"> което води до повишаване на разхода на енергия.&nbsp; Продължителната работа с непочистени бобини може да </span><b>доведе до повреда или по-бързото износване на някои части от климатичната система.</b></p> <h2><b>Повреда във вентилатора на климатика</b></h2> <p><b>Два са основните видове вентилатора в климатиците, чиито функции са изключително важни:&nbsp;</b></p> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">първият вид вентилатори издухва въздуха над изпарителната бобина.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">вторият вид вентилатори издухва въздуха над кондензатора, намиращ се във външния модул.&nbsp;</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;">До повреда на който и да е от вентилаторите в климатичната система може да се стигне при повреда на вентилаторен мотор, липса на добро смазване между задвижващите го части, износени ремъци или замърсяване. Проблемът с вентилаторите </span><b>оказва въздействие върху ефективния въздушен поток на климатика.</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Последиците от този проблем могат да </span><b>навредят на компресора на климатика,</b><span style="font-weight: 400;"> което значително да оскъпи ремонта му. Проблемът с вентилатора на външния модул можете да се опитате да отстраните като </span><b>изключите климатика и&nbsp; се завъртите перката по посока на часовниковата стрелка.&nbsp;</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Принципно завъртането на перката на свободен ход не би следвало да е лесно, ако завъртането е свободно, проблемът може да касае кондензатора на климатика.&nbsp;</span></p> <h2><b>Течащи канали между вътрешен и външен модул</b></h2> <p><span style="font-weight: 400;">До </span><b>неравномерната климатизация на помещенията</b><span style="font-weight: 400;"> и повишена сметки за електричество може да се стигне и при наличие на течащи тръби между двата модула. Причината е, че </span><b>тези тръби осъществяват въздухопреносния процес от и до помещението.&nbsp;</b></p> <p><span style="font-weight: 400;">Каналите за пренос на въздух могат да бъдат повредени,</span><b> когато работа по монтаж е била некачествена или от износване при продължителна експлоатация. </b><span style="font-weight: 400;">Когато в тях има пролуки, процесът по пренасяне на въздух се нарушава, което понижава и ефективността на климатизацията.</span></p> <h2><b>Повреда на термостата</b></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Ако климатикът ви не работи и няма видима причина затова - изгорял предпазител, липса на електрозахранване или прекъсвач,</span><b> най-вероятно проблемът идва от термостата.</b><span style="font-weight: 400;"> Често причината за повреда в термостата е старата или с множество смущения по други причини електроинсталация.</span></p> <p><b>Повреденият термостат е често срещан проблем, </b><span style="font-weight: 400;">но се отстранява сравнително лесно - с покупката на нов и/или повторното му калибриране. За да проверите дали настройките на термостата са правилните,</span><b> сверете настройките с реалните и тези в упътванията към климатика.</b><span style="font-weight: 400;"> Ако проблемът продължава, потърсете професионално съдействие.&nbsp;</span></p> <h2><b>Запушени транспортни тръби/повредена кондензна помпа</b></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Течът на вода от вътрешния модул на климатика може да се </span><b>прояви вследствие запушени тръби или повреда в кондензната помпа</b><span style="font-weight: 400;">. При всички случаи наличието на подобен проблем изисква навременна реакция, тъй като кондензационния процес е неизбежен при работата на климатичната система.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Влагата, получена вследствие на конденза, се оттича посредством тръби и контейнер, като </span><b>процеса завършва в канализационната мрежа</b><span style="font-weight: 400;">. Един от вариантите за справяне с проблема е като </span><b>почистите дренажната тръба</b><span style="font-weight: 400;"> или да проверите за наличието на отвори или запушвания по мрежата.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ако проблемът е твърде сериозен - например налагане на подмяна на кондензната помпа и/или смяна на тръби, отново ще се наложи да се обърнете към </span><b>квалифициран доставчик на услуги за поддръжка и профилактика на климатици.&nbsp;</b></p> <h2><b>Как да предотвратим появата на проблеми в климатичната система?</b></h2> <p><b>Има няколко важни, но прости правила, следването на които ви гарантира максимално дълъг експлоатационен живот на климатичната система:</b></p> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>Грижете се редовно и грижовно за почистването и/или смяна на въздушните филтри </b><span style="font-weight: 400;">- пренебрегването на този съвет е сред най-честите причини за замърсяване в различните части на климатика.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>Периодично се уверявайте в изправността на въздушните канали на климатичната система </b><span style="font-weight: 400;">- при идентифициране на течове, пропуквания и други, за които се съмнявате, че бихте могли да отстраните сами, повикайте техник.&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>Уверете се, че знаете как да настроите правилно термостата на своя климатик</b><span style="font-weight: 400;"> - с течение на времето, като всеки друг елемент от климатичната система, термостатът може да се повреди, в този случаи се налага да го замените с нов, за да</span><b> компенсирате евентуални загуби на енергия и средства.&nbsp;</b></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>Почиствайте редовно външния модул на климатика - </b><span style="font-weight: 400;">външната част на климатика е изложена на постоянни замърсявания,&nbsp; а вследствие на натрупването на мръсотия е възможно да се запушат вентилатори, кондензаторът и други, които да нарушат ефективната му работа;&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>Осъществявайте редовна пълна профилактика на климатика - </b><span style="font-weight: 400;">при ежегодно извършване на профилактика на климатичната система си гарантирате предотвратяване на повечето от изброените дотук проблеми с климатика.&nbsp;</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;">Важно е </span><b>профилактиката да се извършва от оторизирани лица, </b><span style="font-weight: 400;">като най-добре е това да се случва с честота веднъж преди всеки активен сезон: на пролет - за началото на летния сезон и на есен - за началото на зимния отоплителен сезон.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ако имате нужда от осъществяването на пълна професионална </span><a href="https://termos.bg/page/profilaktika-na-klimatici"><b>профилактика и поддръжка на климатици,</b></a><span style="font-weight: 400;"> обърнете се към нас. Можем да ви бъдем полезни и при осъществяването на </span><b>консултация</b> <b>при избор на климатична система</b><span style="font-weight: 400;">, спрямо конкретните ви потребителски изисквания.&nbsp;</span></p>

Сравнение на продукти

Онлайн магазинът използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки